Vltavská kaskáda - jak to bylo doopravdy

5. 6. 2013

Uznávám, že každý může udělat chybu a nejsem zastáncem hledání viníků za každou cenu. Až do včerejšího večera mi přišlo trochu laciné obviňovat Povodí Vltavy z toho, jaký průběh mají letošní povodně. Ale snůžka  lží a polopravd pana ministra Chalupy a ředitele Povodí Vltavy v Událostech a  komentářích ve včerejším vysílání ČT24, kteří se snažili svorně přesvědčit národ, že dělali, co mohli, dokonce s výrazným předstihem, mě všech skrupulí bezezbytku zbavila. Chci zdůraznit, že veškerá čísla a data, použitá v textu, vycházejí z údajů o stavu a průtoku na řekách a vodních dílech v povodí Vltavy, zveřejňovaných na stránkách stejnojmenné firmy. Povodí Vltavy - Stavy a průtoky 4.3

Pan Chalupa tvrdil, že kaskáda odpouštěla už 29.5.
Z údajů na vodočtech Povodí Vltavy, které jsou na jejich vlastních stránkách k dispozici i s grafy je zcela zřejmé, že nic takového se v nijak naléhavě zvýšené míře nedělo. Odtok na celé kaskádě se začal prudce zvyšovat až v neděli 2.6. v brzkých ranních hodinách, tedy v okamžiku, kdy zároveň začaly prudce stoupat i přítoky a všem došlo, že se skutečně blíží malér značného rozsahu. I při prudkém zvyšování odtoku, které na výstupu z kaskády ve Štěchovicích začalo až v neděli 2.6., kdy za 24 hodin stoupl odtok z 200 m3 na 1520 m3, došlo už v tento den odpoledne ke ztátě kontroly nad odtokem ze Slapské přehrady (hladina přesáhla regulovatelnou úroveň) a nádrži Orlík k tomuto stavu v pondělí 3.6. ve 20.00 chyběly 2cm !!!, při odtoku 1950 m3!!!  Pokud by pršelo jen o několik málo hodin déle, nastala by naprosto nekontrolovatelná situace.
O úrovni skutečného odpouštění kaskády vypovídá to, kolik vody odtéká na jejím posledním stupni. Veškeré ostatní manipulace na vyšších stupních jsou jen přepouštěním vody z jedné nádrže do druhé. Pan ředitel Povodí Vltavy a.s. operoval s grafem, který ukazoval navýšení retenčního prostoru VD Orlík o 50 mil. m3. K tomu skutečně od středy do soboty došlo, odtokem na standardní (!) úrovni 215 m3/s, ovšem na úkor kapacity níže položených nádrží. Ve stejné době stoupla hladina VD Slapy o 0,6 m a odtok z VD Štěchovice, nejníže položené přehrady kaskády, se po celou inkriminovanou dobu, tedy od středy 29.5. do soboty 1.6. pohyboval okolo 160 m3/s (!!!!) a ještě v 0.00 hodin 2.6. (neděle) byl 200 m3.

Jsem přesvědčen, že v inkriminované době od 29.5. do 1.6. se CELKOVÁ retenční kapacita vltavské kaskády nijak zásadně nezvýšila !

Jsem si vědom, že po bitvě je generálem kdekdo. Přesto si dovolím tvrdit, že kompetentní osoby, odpovědné za manipulaci s vltavskou kaskádou, by měli přece jen projevit jistou míru předvídavosti a odvahy a být před případnou velkou vodou alespoň o pár kroků napřed. Pršelo prakticky celý květen a o tom, jak je půda nasáklá, se mohl přesvědčit každý kdekoli v celé republice, když šlápl do trávy a ne jen na betonový chodník před úřadem. Týdenní předpověď od 27.5. do 2.6. jasně říkala, že bude pršet s mírnými přestávkami i nadále, celý týden a o víkendu 1. a 2.6. budou srážky trvalé. Tahle předpověď byla dále upřesňována a ve čtvrtek 30.5. potvrzena tak říkajíc v původním znění a plném rozsahu. Že se o víkendu bude něco dít bylo zcela zřejmé už z toho, že v pátek 31.5. dopoledne začal Magistrát HMP vyklízet náplavky a odtahovat z nich, na vlastní náklady(!), zaparkovaná auta... V tu samou dobu odtékalo z Vltavské kaskády 160 m3 vody a Prahou protékalo 400 m3... Opravdu máme věřit, že nedalo dělat víc ?!

Před jedenácti lety jsme si říkali, že takovou vodu MY už nikdy neuvidíme. Budeme si to teď říkat znovu ? Nebo přijmeme realitu, že klima se už i v České republice opravdu mění a začneme se seriózně bavit o tom, zda umírněná manipulace s vltavskou kaskádou, zajišťující stabilně dostatek vody pro výrobu elaktřiny i letní pohodlí rekreantů není luxusem, který nás čas od času může vyjít neskutečně draho ?

Jan Hoznedr
TOP 09 Hradec Králové
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme