Vážní ulici v Hradci Králové čekají změny i rozsáhlá rekonstrukce

Město Hradec Králové zahájilo první kroky v přípravách rozsáhlé rekonstrukce Vážní ulice ve skladištní oblasti na Slezském Předměstí. Jedná se o páteřní komunikaci pro řadu firem a společností, které v této lokalitě sídlí či působí. Vedení města se sešlo se zástupci fyzických a právnických osob, které mají vjezd či ústí do Vážní ulice nebo vlastní pozemky potřebné pro plánovanou rekonstrukci. Z jednání vyplynulo, že je třeba opravit nejen uliční prostor včetně komunikace, ale zároveň změnit současné dopravní zvyklosti. Město se proto chystá navázat na tuto schůzku dalšími jednáními, tentokrát už nejen s dotčenými subjekty, ale také s městskou a státní policií i celní správou.

11. 10. 2023

„Vážní ulice je páteřní komunikací v naší největší rozvojové a podnikatelské oblasti, která už několik let není schopná unést nápor nákladní dopravy, navíc kvalita vozovky je špatná a parkování v lokalitě velmi chaotické. A to ani nezmiňuji nemožnost chodit zde pěšky či jezdit na kole. Tento stav rozhodně není dlouhodobě udržitelný a je třeba zde provést komplexní rekonstrukci a nápravu poměrů,“ popisuje primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Město se proto sešlo se zástupci fyzických i právnických osob, které buď mají vjezd či ústí do Vážní ulice nebo vlastní pozemky potřebné pro plánovanou rekonstrukci, aby s nimi projednalo stávající stav a návrhy do budoucna. „Toto setkání je prvním a nesmírně důležitým krokem k plánovaným změnám ve Vážní ulici a jejím okolí. Je nezbytné, abychom byli od samého počátku v těsném kontaktu s těmi, kteří budou těmito změnami přímo ovlivněni. Chceme společně pracovat na přípravách projektu a zároveň se s nimi musíme domluvit na férovém majetkoprávním vypořádání,“ vysvětluje náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města Lukáš Řádek (TOP 09). Město má zatím pro rekonstrukci ulice Vážní k dispozici studii z roku 2014, kterou je třeba v následujících letech zaktualizovat, aplikovat na současný stav a sjednotit s rozvojovými záměry firem. Dotčené pozemky potřebné pro realizaci stavebních úprav bude město buď potřebovat od dosavadních majitelů vykoupit nebo k nim zajistit smluvní vztah. „V rámci rekonstrukce Vážní ulice počítáme nejen s opravou komunikace, ale především s celkovou změnou a modernizací uličního prostoru. Chceme také upravit lokalitu tak, aby sem mohla být zavedena cyklodoprava a doplnit plnohodnotnou infrastrukturu pro MHD. Zaměstnanci firem by tak mohli zvolit pro cestu do práce udržitelnější a leckdy pohodlnější způsob dopravy,“ doplňuje náměstek Lukáš Řádek (TOP 09). Podle studie z roku 2014 převýší odhadované náklady na rekonstrukci částku sto milionů korun. Se zahájením rekonstrukce počítá město v případě příznivého vývoje nejdříve v roce 2027.

Vedle dlouhodobých příprav na rozsáhlou rekonstrukci páteřní komunikace chce město také řešit její stávající fungování. „Kamiony, které sem přiváží zboží pro místní firmy, často komplikují provoz tím, že čekají na celní odbavení přímo na místě komunikace. S tímto problémem se musíme vypořádat co nejdříve,“ dodává náměstek Řádek (TOP 09). Město chce proto v následujících dnech vyvolat a koordinovat další jednání s dotčenými firmami působícími v lokalitě, ke kterým by se měli přidat také zástupci Městské policie Hradec Králové, Policie ČR a Celní správy ČR.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme