V Trutnově byla založena místní organizace

předsedou je Milan Gančár

16. 1. 2012

Na základě žádosti o založení místní organizace TOP 09 Trutnov schválené dne 31. října 2011 Krajským výborem TOP 09 Královéhradeckého kraje, se 22. prosince 2011 uskutečnil ustavující sněm místní organizace TOP 09 Trutnov.

Sněmu se zúčastnilo pět členů TOP 09: Ivo Boleslavský, Milan Gančár, Marie Punčová, Jiří Řehůřek a Vladimír Svoboda. Jako hosté se dále zúčastnili Miloš Dohnálek, Zdeněk Harapát, Romana Putnová, Silvie Šidáková a Zdeněk Vondra.

Ustavující sněm rozhodl, že místní výbor MO TOP 09 Trutnov bude v nadcházejícím funkčním období tříčlenný, a to ve složení předseda, místopředseda a jeden člen. Ustavující sněm zvolil předsedou místního výboru MO TOP 09 Trutnov Milana Gančára, místopředsedou Jiřího Řehůřka a členem Iva Boleslavského.

Dále bylo konstatováno, že členy se stali Ivo Boleslavský, Milan Gančár, Marie Punčová, Jiří Řehůřek a Vladimír Svoboda.

Zdenka Hanyšová Celá
Komunikace s veřejností