V politice mi velmi často chybí profesionalita, slušnost a pokora

27. 9. 2012

K aktivní politice...
Snaha něco změnit a dělat jinak, pořádně. To je důvod, proč jsem aktivně vstoupil do plitiky. Do svých 44 let jsem byl volič, řekněme účastník politiky z druhé strany řeky. A k volbám jsem chodil pravidelně, neboť jsem názoru, že právo volit své zástupce patří k těm nejzákladnějším právům občana v demokratické společnosti. Možná, že ten posun přišel s věkem, možná, že už mi připadalo neúnosné se pouze dívat na některé jevy, které se bohužel staly běžnými a chronickými v naší politice, částečně samozřejmě sehrálo roli i to, že jsem otec čtyř dětí ve věku od 6 do 17 let a že mi vůbec není a nemůže být lhostejné, jakou jim dnes připravujeme budoucnost. Zkrátka rozhodl jsem nerezignovat a nepřijmout stav jako neměnný, stal se ustanovujícím členem TOP 09, později pak zastupitelem a členem Rady města Náchoda.

Proč TOP 09?
Protože TOP 09 je politická strana, která obhajuje osobnostní prostor jednotlivce, neomezuje individuální aktivitu a kreativitu občana na jedné straně, ale samozřejmě neopomíjí, jak je nám někdy záměrně podsouváno, sociálně slabé, které se do životních svízelí dostávají ne vlastní vinou. To ne vlastní vinou prosím je důležité. Snažit se položit společnost na základy rovnostářství, je zhoubné, demotivující, nesmyslné. Historie sama přece dokázala, že společnosti typu „všechno všem a tedy nikomu nic“ nemohou existovat. Motorem jejich vývoje je vždy kreativita a pracovitost jednotlivců. A to platí jak o vědě, kultuře, výrobě atd., zkrátka o všem.

Více profesionality...
Zastávám názor, že politiku má šanci dobře dělat někdo, kdo má určité zkušenosti, a řekněme i nadhled. Obojí získáváte s věkem. Pro mne byl údiv, když vidím, jak někteří naši vrcholoví politici, zjevně mládi, a ne z TOP 09, by rádi řídili stát, nebo kraj, a přitom třeba nikdy neměli nataženého budíka na 5.00, aby byli včas v práci a neřídili ani tým třech lidí, k tomu ještě uhnali nějaký rychlocertifikát o svém vzdělání. Toto není a nemůže být kvalifikace zodpovědně rozhodovat o nemalých finančních částkách rozpočtů.

Slušnost ruku v ruce s pokorou...
Vše spolu souvisí.Člověk, mající v sobě elementární základy slušnosti a pokory nemůžel schovávat Vaše peníze jako občana a voliče v krabici nebo pod podlahou. Záměrně jsem zmínil tento  extrémní případ, našel bych jich samozřejmě více. Myslím si, že se pokora pomalu vytrácí, štvána pýchou a egocentrismem. To bychom neměli připustit, záleží na každém z nás, a je to každého boj. Zároveň bych rád podotknul, že pokora není slabost a i shovívavost má svá meze.

Krajské peníze jsou Vaše peníze!  Proč?
Dlouho jsem přemýšlel, co by nejlépe vystihlo jednak momentální stav vnímání politiky občanem a jednak můj resp. náš názor. A je to v podstatě hrozně jednoduché. Než oblažovat okolí různými hesly, které nemají reálný základ, a v krajském zastupitelstvu už vůbec ne, rozhodl jsem se pro cestu, která podle mne zcela jasně říká: „Jako politik jsem Váš zaměstnanec,v politice jsou peníze  jenom jedny, a to ty Vaše, uvědomuji si to, a budu s nimi zacházet maximálně šetrně.“ To je vše. Já neslibuji více peněz na to nebo na ono, já říkám, že s nimi budeme zacházet šetrně a maximálně efektivně. A rezervy jsou v každém celku, o tom nepochybuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleš Cabicar
člen krajského předsednictva TOP 09
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme