V květnu začíná ostrý provoz inteligentního dopravního systému

Po necelých dvou letech od zahájení prací přechází od května do ostrého provozu inteligentní dopravní systém (IDS). Ten s sebou přináší několik změn v dopravě, ať už se jedná o upravení signalizací na 34 křižovatkách a čtyřech přechodech, zajištění preference vozidel pro MHD a složky IZS nebo spuštění penalizačního modulu. Za celý systém včetně nákladů šestiletého provozu, servisu a dalších služeb město zaplatí 330,6 milionu korun včetně DPH. Městu se také na systém podařilo získat dotaci z Operačního programu doprava, a to ve výši téměř 158 milionů korun. 

2. 5. 2023

„Inteligentní dopravní systém v našem městě zpočátku vyvolával rozporuplné názory, ale už za dobu jeho testování jsme mohli vidět, že na některých místech došlo k výraznému zklidnění dopravy, a zároveň se doprava v našem městě stala plynulejší. Do budoucna bude systém také nepostradatelným pomocníkem v rámci první pomoci při autonehodách, kamery budou moci rychleji detekovat místo s nehodou. Díky preferenčnímu systému průjezdu vozidel záchranných složek by se navíc k nehodě mohli záchranáři dostat rychleji,“ uvádí primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).  

Aby mohl být systém spuštěn, probíhala v Hradci Králové po dobu téměř dvou let výměna semaforů a úprava 34 křižovatek a čtyř přechodů. Veškeré tyto práce zajišťovala pro město společnost Cross Zlín. Ve Zlíně je také servis celého dopravního systému. Dopravní ústředna – dispečink – je umístěna v budově Dopravního podniku města Hradce Králové. 

Od podzimu loňského roku probíhalo testování IDS, v rámci zkušebního provozu měli občané města možnost obracet se na adresu ids@mmhk.cz, kam mohli psát své podněty a připomínky k jeho fungování. Doposud jich město obdrželo více než sto. E-mailová adresa ale rušena nebude a občané budou mít stále možnost se s městem na fungování nového dopravního systému podílet. 

Preference vozidel 

V rámci inteligentního dopravního systému byl zaveden systém podmíněné preference autobusů a trolejbusů městské hromadné dopravy. Do vozů MHD již byla instalována speciální zařízení, která se systémem komunikují. „V momentě, kdy autobus nabírá zpoždění a dostane se do křižovatky, křižovatka dokončí stávající úkony, a v případě možnosti zařadí zelenou pro autobus. Je to jiný druh preference než u záchranných složek,“ vysvětluje náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek. Preferenční systém pro vozidla MHD začne plně fungovat po dokončení nového odbavovacího systému. 

Pro některá vozidla IZS bude platit systém absolutní preference. V případě, kdy se hasičský nebo záchranný vůz bude blížit ke křižovatce, IDS zruší stávající signály (všichni budou mít červenou) a zůstane zelená pouze v jeho směru. Aby mohl tento systém fungovat, musí být vozy záchranných složek vybaveny speciálním zařízením, které bude komunikovat se systémem IDS. Pořízení jedné takové krabičky je v řádech desítek tisíc korun. „Je několik dodavatelů, u kterých je možné toto zařízení zakoupit. Na jeho nákup chceme jak hasičům, tak záchranářům poskytnout dotaci, která by se v celkové částce mohla vyšplhat až na téměř 1,4 milionu korun,“ doplňuje náměstek Hloušek. 

Změny ve světelné signalizaci 

S novým IDS přišlo také několik změn ve světelné signalizaci. Původní zelená vlna, na kterou byli Hradečané zvyklí, byla pozměněna tak, aby byla doprava plynulejší a rovnoměrná na všech výjezdech z města. Výraznou změnou je také odbočování vozidel do souběžné zelené pro chodce doprava, v některých případech i doleva. Tato úprava křižovatek je v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a dalšími navazujícími předpisy pro výstavbu signalizačního zařízení. „Všechny řidiče prosíme, aby na křižovatkách dbali zvýšené opatrnosti. Je to pro Hradec nová změna a bude chvíli trvat, než si zvykneme. Souběžná zelená se například týká semaforů u vily Aničky, dále křižovatky ulic Střelecká a V Lipkách nebo křižovatky Mileta,“ dodává náměstek Hloušek. Na některých přechodech byla také upravena délka signalizace pro chodce. Minimální čas zelené pro chodce je stanoven na pět vteřin, využíván je v rámci systému však velmi zřídka, obvykle je delší. 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti byl na signalizaci nastaven noční režim, a to v čase od 21 do 5 hodin. V tomto režimu mají řidiči v hlavním směru trvalou zelenou. Ta je přerušena pouze v případě, že je systémem zaznamenána poptávka ve vedlejším kolizním směru, jednat se může o vozidlo, cyklistu nebo chodce, který použil tlačítko pro chodce na přechodu. V případě, že je shodný příjezd ve vedlejším i hlavním směru, bude ve většině případech systémem upřednostněno vozidlo v hlavním směru. Pro uspořádání křižovatky řeší systém několik proměnných, jako jsou vzájemná poloha nebo rychlost subjektů. 

Dopravní značení 

Na několika místech došlo k úpravě dopravního značení. Například u třech základních škol ZŠ Úprkova, ZŠ SNP a ZŠ Malšova Lhota byla změněna maximální povolená rychlost. Původně zde byla třicítka s dodatkovými tabulkami týkajícími se časového omezení platnosti, podle požadavků dotčených orgánů ji ale nahradila padesátka. Současné vedení města s touto změnou nesouhlasí a řeší alternativní variantu. „Řešíme takové možnosti jako jsou například proměnná světelná dopravní značení, která budou omezovat rychlost právě jen ve vybraných časech. Musí to být ale sladěné s celým systémem, aby rozpoznal, kdy má kontrolovat třicítku a kdy padesátku. Ačkoliv bychom chtěli na místa vrátit kvůli bezpečnosti třicítku, tak v takové podobě, na jakou jsme byli zvyklí, už ji nikdo nepovolí,“ upřesňuje náměstek Hloušek. Pokud nastane tato varianta, bude to nejdříve za několik měsíců, a to s ohledem na technické řešení a zákonné lhůty. 

Osoby se zdravotním postižením 

Další změnou na křižovatkách jsou úpravy pro bezproblémový pohyb chodců, cyklistů a imobilních občanů. Zvuková znamení pro nevidomé osoby (klepátka) si tyto osoby spustí speciálním ovladačem a nedochází tak k rušivému klepání v době, kdy tento signál není nutně potřebný. Toto ocení občané bydlící v okolí křižovatek obzvláště v nočních hodinách. 

Penalizační modul 

Součástí IDS je také zavedení penalizačního modulu, který začíná fungovat od května. Na vybraných místech jsou umístěny radary měřící úsekovou a okamžitou rychlost nebo zaznamenávající průjezd vozidel na červenou. Místa, kde se radary nacházejí, byla konzultována s Policií České republiky. Celkem se jedná o dvanáct kamerových bodů, které jsou zároveň součástí stávajícího dohledového systému a budou sloužit i k objasnění dopravních nehod. Všechny radary nebudou fungovat současně, ale je nastaveno jejich střídání. Kamery, které nebudou aktivní pro penalizační modul, budou stále funkční pro sběr statistických údajů intenzity dopravy. 

Typ radaru: 

 • Úsekové měření (oba směry)
  • Koutníkova ulice 
  • ulice Antonína Dvořáka 

 

 • Průjezd vozidel na červenou
  • Okružní ulice 
  • Rašínova třída 

 

 • Okamžité měření 
  • u základní školy v Úprkově ulici 
  • u základní školy ve Lhotecké ulici 
  • u základní školy na třídě SNP 
  • u točny Podzámčí ve Zborovské ulici 
  • u kuklenského kostela na Pražské třídě
  • Pouchovská ulice u křižovatky s ulicí Pod Kopcem 

Sběr dat 

V neposlední řadě přispívá inteligentní dopravní systém k monitoringu dopravy a zisku důležitých dat. „Namísto nárazového sčítání budeme mít v Hradci k dispozici dopravní data nepřetržitě a na jejich základě můžeme nejen vyhodnotit aktuální situaci, ale především lépe plánovat do budoucna,“ dodává náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek (TOP 09). 

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme