Úvěrová politika města Hradce Králové

23. 2. 2012

Koncem loňského roku přijalo zastupitelstvo města rozhodnutí o přijetí úvěru ve výši 350 milionů korun. Úvěr by měl být použit na výstavbu různých sportovních zařízení, zateplení škol, cyklostezky atd. Přestože jsem členem tzv. pravostředové koalice, která vede město Hradec Králové, pro tento úvěr jsem nehlasoval, a to ze dvou důvodů. Jednak jsem chtěl zůstat věrný našemu volebnímu programu, kde jsme slibovali voličům dále město Hradec Králové nezadlužovat, a také proto, že způsob využití takto získaných finančních prostředků považuji za nesprávný.

Peníze z tohoto úvěru se mají totiž výhradně použít na financování akcí více méně provozního charakteru a na výstavbu dalších areálů, které budou svým účelem do budoucna pouze zatěžovat rozpočet města novými provozními náklady a nebudou přinášet žádnou přidanou hodnotu. Chápu, že město by mělo plnit svoji úlohu ve sféře kulturní, sociální, ve školství a v podpoře sportu a volnočasových aktivit, přesto je třeba vidět i to, že příjmy pro město Hradec Králové nebudou v příštích letech nijak růst. O tom svědčí i fakt, že plánované příjmy rozpočtu města ze státního rozpočtu budou letos o 40 milionů nižší než v loňském roce. Hned na začátku roku se ukazuje, že bude třeba z rozpočtové rezervy města uhradit 4,7 milionu korun na údržbu a provoz nově vybudovaného sportovního areálu na Bavlně. Jenže s tímto výdajem nebylo v rozpočtovém výhledu počítáno. Obdobně to patrně bude i s areály, které mají být postaveny z přijatého úvěru. Na jejich výstavbu si vypůjčíme, a teprve potom budeme přemýšlet, z čeho zaplatíme jejich provozní náklady.

Přitom majetek města není nijak malý a jeho správným využitím by se dalo docílit zlepšení příjmové složky rozpočtu města. To ovšem vyžaduje, aby se město nadále nezbavovalo majetku, který je schopen produkovat určitý finanční příjem do rozpočtu a při tom dál a dál nestavělo a neinvestovalo do akcí, které budou finanční prostředky svým provozem pouze spotřebovávat. Někteří kolegové zastupitelé tvrdí, že město je ten nejhorší hospodář, že by nemělo samo podnikat a naopak majetek, s nímž podnikat je možné, prodat soukromým subjektům. Městu tím prý odpadne spoustu starostí a jednotlivci se budou o svůj majetek jistě starat lépe. S tím se dá souhlasit jen do chvíle, než se začneme ptát na to, z čeho město zaplatí své provozní náklady, údržbu komunikací, chodníků, škol, sportovních a kulturních zařízení, sociální projekty nové cyklostezky a podobně.

A tady se opět musím zeptat: Proč si město bere úvěr na investiční akce, u nichž nelze mluvit o návratnosti v reálně dohledné době? Je opravdu nutné půjčovat si a zatěžovat tak budoucí rozpočty dluhovou službou? Proč město nepoužije peníze zatížené úrokem na akce, které budou přinášet finanční prostředky do rozpočtu města a které si na sebe vydělají? Je v současné době čas na tato populistická gesta? Proč není ochota hledat možnosti jak do rozpočtu města zakomponovat více zdrojů příjmů či uvažovat o možnostech lepšího využití majetku města?

Zřejmě proto, že některé skupiny voličů jsou více vidět a slyšet než ty ostatní a momentální úspěch je důležitější než budoucí prosperita a rozvoj tohoto města.

Ing. Richard Nádvorník
člen rady města za TOP 09