TOP 09 získala podporu Strany zelených pro svého kandidáta do Senátu

21. 6. 2012

Prof. Bedřich Moldan, kterého TOP 09 nasazuje do boje o senátní křeslo v nadcházejících volbách do Senátu ČR, se může spolehnout nejenom na podporu své mateřské politické strany, ale i na podporu Strany zelených. Aleš Cabicar (TOP 09), 1. místopředsedaTOP 09 Náchod a člen Krajského předsednictva TOP 09 odpověděl novinářům na otázky týkající se této podpory:

Pane Cabicare, jak Vy hodnotíte tuto skutečnost?
„Velmi pozitivně, a to pro všechny obyvatele senátního volebního obvodu. Na začátku jsme oslovili naše partnery ze Strany zelených, zda by neměli zájem o vyslechnutí názorů a diskusi s naším kandidátem, profesorem Moldanem. Diskuse byla velmi věcná a odborná, týkala se samozřejmě problematiky ochrany životního prostředí na náchodsku a broumovsku a zejména pak tolik diskutované otázky těžby břidlicových plynů v našem regionu. Víte, my jsme přesvědčeni, že jsme byli schopni do souboje o senátní křeslo vyslat toho nejpovolanějšího, neboť osobní celoživotní zkušenosti pana profesora spojené s jeho morálně mravními postoji jsou na velmi vysoké úrovni.“

 

Otázka těžby břidlicových plynů je stále otevřená, jak se k té situaci stavíte Vy?
„Od počátku této diskuse odmítavě, nicméně právě v osobě pana profesora nabízíme osobnost, která nebude jenom řekněme řinčet zbraněmi, ale systematickými kroky, věcnými argumenty a s podporou celé politické strany TOP 09 pomůže problematiku řešit ve prospěch lidí a také přírody. TOP 09 je stranou hlásící se ke konzervativnímu myšlenkovému proudu, součástí kterého je i silná protekce životního prostředí. My říkáme příroda nám byla svěřena do péče, jsme k ní povinni a tak se musíme i chovat. Víte, ten, kdo v dětství neměl psa či kotě a nebo nezasadil strom, to možná složitěji chápe. Ale pro nás je to jedna z priorit.“

Jsou i další témata, kterými se chcete v senátní kampani zabývat?
„Jistěže. Další je například zaměstnanost v regionu. Ono to totiž spolu souvisí, neboť jeden z argumentů  zastánců zmíněné těžby je i nedostatek pracovních příležitostí v dotčených oblastech. TOP 09 se chce aktivně podílet na spoluvytváření podmínek pro trvalé zvýšení zaměstnanosti, a říká: hledejme cesty a způsoby tam, v čem je náš kraj jedinečný. V kouzelné mnohdy nedotčené přírodě. Tudíž maximální podporu budeme věnovat rozvoji cestovního ruchu, volnočasových odpočinkových aktivit, ale nechceme opomíjet ani hledání cest v industriální zaměstnanosti navazující na obory, které jsou v našem regionu tradiční.“

Spolupráce se Stranou zelených je vázána pouze na nadcházející volby do senátu nebo jste našli i jinou společnou řeč?
„V tuto chvíli, alespoň tak, jak krajské předsednictvo Strany zelených přijalo svým usnesením, se jedná o podporu osobnosti pana profesora Bedřicha Moldana. Co se týká našich základních tezí a priorit, nebo chcete li programu, je TOP 09 svrchovanou politickou stranou a rovněž tak Strana zelených. Ale neznamená to, že nemůžeme hledat společné přístupy k jednotlivým tématům, ostatně právě tímto způsobem je ukotvena spolupráce na kandidatuře profesora Moldana.