15. 8. 2011

Rád bych Vás touto cestou co nejsrdečněji pozval k již 18. ročníku mezinárodního leteckého dne CIAF 2011, který proběhne na královehradeckém letišti ve dnech 3. - 4. září. Věřím, že úsilí celého organizačního týmu a profesionalita vystupujících pilotů, ať už vojenských či civilních, si získá Vaši pozornost.

Zároveň mi prosím dovolte na tomto místě doplnit Vaši informaci resp. znalost faktů ohledně údajného střetu zájmu mé osoby vyplývající z mého působení jako místopředseda představenstva Leteckých služeb Hradec Králové a.s. a současně organizátor CIAF.
Mám tu čest jako nominant Městského výboru TOP 09 Hradec Králové zastupovat TOP 09 z rozhodnutí Rady Města Hradce Králové v představenstvu této městské obchodní společnosti. Velmi a důkladně jsem přijetí tohoto postu zvažoval a nakonec přijal, neboť jsem došel k závěru, že mé zkušenosti z oblasti letectví a leteckého provozu získané za 17 let organizování CIAF by mohly být logicky užitečné i k rozvoji Leteckých služeb. Dle odpovídající legislativy jsem tudíž při jednání představenstva, na kterém byla zařazena Smlouva o spolupráci při pořádání CIAF, nehlasoval. Navíc, což je nadmíru vypovídající, ze smlouvy uzavřené pro letošní rok plyne Leteckým službám a.s. vyšší finanční plnění, než v roce minulém.
Tuto skutečnost zmiňuji záměrně, neboť je mi lidsky cizí a navíc v rozporu s mou politickou příslušností využívat mého působení v Leteckých službách Hradec Králové a .s. k jakémukoli zvýhodnění mých podnikatelských aktivit.

Těším se na setkání s Vámi na CIAF 2011 a přeji Vám krásný zážitek.

Aleš Cabicar
Czech Airshow Agency, jednatel
1. místopředseda RV TOP 09 Náchod