Šéfové Beránku vytvoří ze svých odměn dobročinný fond

22. 4. 2011

Na společném zasedání Beránku Náchod, a. s. se členové jeho představenstva a dozorčí rady jednomyslně zřekli finančních odměn za účast ve statutárních a dozorčích orgánech společnosti schválených a přiznaných zastupitelstvem města Náchoda. Tato odměna činí u předsedy 2 200 korun, u člena pak 2 000 korun každý měsíc.

„Jsem velmi rád, že můj návrh byl ostatními kolegy jednomyslně přijat. Zastávám totiž názor, že zde nejsme proto, abychom si vydělali, ale Beránku vdechli opět život a šarm a napravili stav let minulých. Shromážděné prostředky budou použity jako donátorské pro potřebné, například pro rozvoj dětského sportu. O jejich přidělení bude samozřejmě rozhodovat představenstvo ve spolupráci s dozorčí radou a veřejnost o tom budeme informovat,“ uvedl předseda představenstva Beránku a radníměsta Náchoda Aleš Cabicar a dodal: „Rovněž jsem kolegy informoval o skutečnosti, že se  doposud na základě revize smluv podařilo ponížit režijní náklady Beránku a.s. o téměř  200 000 korun ročně.“

Zdenka Hanyšová Celá
Komunikace s veřejností