× Pohněme s tím. Společně!

Rozhovor se Zdeňkem Harapátem, předsedou TOP 09 Královéhradeckého Kraje

5. 4. 2011

Jsme velmi hrdí na svého ministra Leoše Hegera, na úspěchy v komunálních volbách a celkově na dobrou práci všech členů krajské organizace,“ říká předseda krajské organizace TOP 09 Zdeněk Harapát, kterému jsme položili několik otázek:

Stranu TOP 09 čekají v letošním roce vnitrostranické volby, a to na všech úrovních. Připomeňte, jak je TOPka v kraji členěná?
TOP 09 Královéhradeckého kraje je rozdělena do pěti regionů, které v zásadě kopírují hranice bývalých okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Postupně se dobudovává pevná stranická struktura v členění místo, region, kraj. Samozřejmě naše struktura je stavěná zdola, tedy na místních organizacích, které vznikají všude tam, kde jsou vytvořeny podmínky pro jejich vznik.

Kde všude byly dosud zřízeny místní organizace?
Místní organizace jsou již ustanoveny v Hradci Králové, Chlumci nad Cidlinou, Hořicích, Dobrušce, Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí.

Nové vedení se bude volit na všech úrovních? Proč?
V letošním tzv. volebním roce, se uskuteční regionální sněmy a poté krajský sněm. Volit se bude všude a uvidíme, zda stávající vedení své pozice obhájí, či zda přijdou noví lidé do vedení regionů a kraje.

Jak často se sněmy konají ?
„Sněm na příslušné úrovni (místo, region, kraj) se svolává příslušným orgánem vždy za dva roky, nejpozději do konce druhého kalendářního roku následujícího po roku konání posledního sněmu, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 členů regionální organizace. V historii TOP 09 se regionální sněmy konají podruhé, první byly ustavující v roce 2009.“

Je pravdou, že celostátní sněm TOP 09 bude v Hradci Králové?
„Ano, je to pravda. Celostátní sněm TOP 09 se bude konat v říjnu v Hradci Králové a můžeme být touto volbou polichoceni, je to tak trochu odměna krajské organizaci za výsledky, kterých dosáhla v uplynulých dvou letech. Jsme velmi hrdí na svého ministra Leoše Hegera, na úspěchy v komunálních volbách a celkově na dobrou práci všech členů krajské organizace.
Bez nadsázky můžeme prohlásit, že Hradec Králové bude v době konání celostátního sněmu TOP 09 dva dny středem politické scény v České republice, neboť se očekává účast všech členů vlády a politických špiček koaličních stran, jejichž hostitelem bude naše krajská organizace.“

Kdy a jak se sestavují kandidátky?
„Kandidátky sestavují příslušné orgány, které sněm svolávají. Samozřejmostí je, že svého kandidáta může navrhnout každý zvolený účastník sněmu. O konečné podobě volených orgánů se rozhoduje volbou na sněmu.“

Kde všude má TOPka starosty č i místostarosty a radní?
„To by asi byl dlouhý seznam našich úspěchů z komunálních voleb, ale namátkou jen velká města jako je Jičín, Náchod, Hradec Králové.“

Jaká jsou pravidla pro členství v TOP 09? Přibíráte v současné době nové členy? Co musejí splňovat?
„Ano, stále přibíráme nové členy. Postupujeme podle našich Stanov a platí zásada, že je navrhuje příslušná místní organizace (kde je zřízena) a schvaluje je výbor regionu. Členem strany se může být občan ČR starší 18 let, který není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. K přijetí za člena dochází na základě písemné přihlášky do strany a čestného prohlášení, že uchazeč o členství nebyl do roku 1990 členem Lidových milicí, StB, vojenských zpravodajských služeb či agentem StB a vojenských zpravodajských služeb.“

Děkuji za rozhovor.

ptala se Zdenka Hanyšová Celá
Komunikace s veřejností

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme