14. 9. 2016
Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Za zlepšení svých pracovních podmínek, zejména platů lékaři bojují pravidelně, nejvýraznější akcí posledních let byla iniciativa Děkujeme, odcházíme!, víc než 3,5 tisíce lékařů tehdy hrozily odchodem ze zdravotnických zařízení. Mělo se tak stát 1. března 2011, no, a jak vidíme na fotografii, lékaři brali akci smrtelně vážně. Nakonec k tomu ale nedošlo, odbory se totiž s tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem dohodli na memorandu a podepsali zvýšení platů o 5 až 8 tisíc korun. Pane Engele, hlavní podstatou toho memoranda nebo hlavním požadavkem, dohodou bylo navýšení platů na 1,5 až 3násobek průměrného platu v Česku, a to do roku 2013. Do jaké míry se to podařilo, do jaké míry ne?

Martin ENGEL, předseda, Lékařský odborový klub
--------------------
Tak já bych jenom chtěl říct, že právě ten protest byl tak silný, jak silný byl, a to vyjednávání bylo velice komplikované, a proto ten závěr byl vlastně trojkrokový. Od 1. března 2011 se stala, to navýšení, já nevím teď přesně, 25, 30 procent, to se kompletně splnilo, že jo, to byla podmínka, aby ty lékaři prostě nastoupili 1. 3. ještě do práce. Pak tam bylo o desetiprocentním navýšení v roce 2012. To víte, že pan ministr Heger vycizeloval číslo 6,25, a to ještě bylo aplikováno v některým typu nemocnic, v dalších nebylo, takže tam už ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A ten rok 2013?

Martin ENGEL, předseda, Lékařský odborový klub
--------------------
... můžeme říct, že s tím plněním byl problém. No, a od roku 2013 už pak se nestalo vůbec nic.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A my jsme teď ve spojení právě s Leošem Hegerem, tedy s druhou stranou tehdejšího vyjednávání. Dobrý večer.

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Proč v tom směru roku 2013 memorandum zůstalo nenaplněno?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/
--------------------
Víte, ten rok 2013 byl pro zdravotnictví nejkritičtější. My jsme se snažili to zdravotnictví stabilizovat jako celek a do toho patřilo samozřejmě to navyšování platů lékařů, které bylo provedeno aspoň ze začátku skokově velmi výrazně, ale patřilo do toho také zachování péče pro pacienty a zachování dostupnosti, takže všechno to byl takový jeden velký kompromis a z dnešního pohledu úžasné hospodářské konjunktury se to všechno jeví jako nedodržení memoranda, ale ta situace byla jak po té stránce sociálního rozvratu mezi lékaři a jejich okolím a na druhé straně po té stránce finanční, jak se zarazily peníze do zdravotnictví, tak byla velmi těžká. Já myslím ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Promiňte, pane exministře, přeci už v roce 2011 bylo relativně jasno, že se blíží něco jako krize, jako ekonomická krize, jako finanční krize, v tom případě nebylo to, co to memorandum obsahovalo, jednoduše nesplnitelný slib, tedy i chyba z vaší strany?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/
--------------------
No, byl to kompromis, jak říkal doktor Engel. Samozřejmě, jestliže stojíte před těžkou katastrofou, což my jsme stáli, protože to vyjednávání se protahovalo a lékaři už nevyhrožovali jenom, že dají výpovědi, oni je opravdu dali a my jsme měli regiony, kde prostě ta péče vypadávala, porodnická péče, neonatologická péče, takže něco jako, kdybyste měl autobus dětí s minou na palubě, tak musíte vyjednávat prostě, jak to v ten daný moment jde a rozhodně tedy jsme vyjednávali tak, jak jsme to uměli nejseriózněji a vůbec jsme neplánovali žádný podraz a nakonec potom troj ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane Hegere, prosím, zůstaňme, ano, zůstaňme, prosím, ještě ve spojení. Pane Engele, pokud byste tušili, jak to dopadne, zpětně viděno, nebyla chyba od toho protestu nakonec ustoupit a dohodnout se?

Martin ENGEL, předseda, Lékařský odborový klub
--------------------
Pane redaktore, ono po boji ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Samozřejmě po bitvě je každý generál.

Martin ENGEL, předseda, Lékařský odborový klub
--------------------
Přesně tak. Já prostě si myslím, že tak jak, jako přiznám se, že jsem si skutečně myslel, jestli je prostě se skupinou lékařů nebo se zdravotní nebo s kýmkoli prostě, jestliže je v preambuli: "Česká republika se zavazuje prostě prostřednictvím ministra zdravotnictví k tomu," že něco udělá, tak se přiznám, že jsem byl možná naivní, dnešní optikou to viděno, ale prostě já jsem věřil tomu, že to nemůže být cár papíru, že tam je písemný prohlášení. Navíc jsme byli ujišťováni tím, že tam byla v preambuli Česká republika, že se nejedná jenom o tohle vládu tohohle ministra a tak dále, a já si prostě myslím, mně stačí, když si s někým podám ruku, tak si svou část prostě plním, jsem z toho hluboce zklamán, jakej osud tenhle ten papír má a je mi téměř k smíchu, když potom čtu, kdo všechno s kým chce teďko dělat memoranda, tak si říkám, po týhle zkušenosti bych už nikdy s nikým žádné memorandum nepodepsal.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ano, třeba memorandum vlády s kraji o financování nemocnic.

Martin ENGEL, předseda, Lékařský odborový klub
--------------------
Přesně tak, to mě taky bavilo o tom, že by zajistily tu platbu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá. Divák Pavel: "Lékaři by chtěli více peněz a nepochybuji, že si je zaslouží, na druhou stranu lidé a zaměstnavatelé nechtějí či nemohou za zdravotnictví platit víc, má to řešení nebo peníze ve zdravotnictví jsou a někde se ztrácí? Můžete říct kde?"

Martin ENGEL, předseda, Lékařský odborový klub
--------------------
Já na to se pokusím odpovědět, ale je to ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Má to řešení?

Martin ENGEL, předseda, Lékařský odborový klub
--------------------
Tak řešení to určitě má, ale není jednoduché a není to prostě, že by šlo o třeba jednu věc, která, když se udělá, jo, ten lék je prostě multifaktoriální, musí se to vzít teda, takže když se tam ptá, jako že zaměstnavatelé nechtějí nebo nemohou ze zdravotnictví platit více, tak prostě musíme si uvědomit, že to, že se bude platit 13,5 procenta, vzniklo prostě na zelený louce to číslo, nikdo se neptal, za kolik by se to zdravotnictví skutečně mělo udělat, já myslím, že ta cenotvorba by měla přijít obráceně, to znamená, kolik stát asi potřebuje, aby zdravotní činnost prostě fungovala, to znamená, jsou tam tyhle výkony, kolik jsou asi jejich náklady, protože když si jenom vzpomenete, že všechno bylo kalkulováno na cenu bodu korunu a ona je asi 70 halířů po kolika letech. Prostě tam máme nějaký body, rozumíte, proč to není všechno, něco stojí, prostě cena, tomu každej rozumí a prostě nějak kalkulovat, takže to je jedna věc ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Promiňte, chápu správně, že to, co dělá vláda, tedy pravidelně navyšuje v poslední době platby za státní pojištěnce, že to nestačí?

Martin ENGEL, předseda, Lékařský odborový klub
--------------------
Ano, určitě máte pravdu, já, já bych se jenom chtěl k tomu vrátit, já tady nechci unavovat statistikama, ale prostě jeden fakt je, že podle statistik OECD Česká republika platí jedna z nejmíň na zdravotní péči. Když to vezmete v procentech, je to kolem 7 procent, doporučené číslo Evropskou unií je 9 a teď se ještě můžeme bavit, z jakých HDP jsou ta čísla kalkulována, takže na jedný straně je tady evidentně deficit. Druhá věc je, že veškerou nebo z drtivý většiny veškerou zdravotní péči platí prostě zaměstnanci a zaměstnavatelé z toho svýho budgetu, poněvadž to je asi 3200 na osobu. Osoby samostatně výdělečně činné mají i z mého pohledu nepochopitelný poloviční vyměřovací základ a největším dlužníkem tohohle systému je stát za státní pojištěnce, protože to bylo 870 korun a teď je to 920 podle teda návrhů na 2017, a když si představíte, že ty státní pojištěnci čerpaj přes 60, 70 procent tý zdravotní péče, tak prostě je tam deficit. A teď říkám, na to je lék, že můžete říct teda, že tam budou doplatky, ale já si myslím, že, že pokud jsem v situaci, že nejvíc čerpají ti, kteří jsou finančně prostě na tom nejhůř, to znamená, my přece máme povinnost k těm seniorům a zajistit jim zdravotní péči, tak já si prostě nemyslím, že cena spoluúčasti a těchhle těch věcí je na to lék, takže v první řadě je tam to, že máme nižší podíl HDP prostě na zdravotnictví, to, kdybyste percentuálně vyjádřil, tak se to zvedne. A druhá věc je, že musím zase samozřejmě připustit, že se všemi alokovanými prostředky se nenakládá úplně hospodárně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane Hegere, prosím, jenom stručnou reakci, je to tak, že jiná cesta v tuto chvíli není než adekvátně zvýšit a ještě více zvýšit platby státu za státní pojištěnce?

Leoš HEGER, místopředseda strany, bývalý ministr zdravotnictví /TOP 09/
--------------------
Tak jeden pohled na věc je, že ten podíl z HDP, který jde do zdravotnictví, tak nejen neroste k těm devíti procentům, ale klesá, takže to je jaksi jeden bod argumentační pro doktora Engela, a to musím uznat, ale na druhou stranu zdravotnictví má spousta vnitřních neefektivit a je na nich potřeba pracovat. Já, když se vrátím k tomu jeho takovému dost nepříznivému posouzení toho vyjednávání okolo memoranda, tak on jako neříká úplně férově, že tam taky byla druhá část, která říkala, že Česká lékařská komor a LOK, že pomohou s reformou zdravotnictví. A cokoliv my jsme začli dělat po té, po tom memorandu, tak komora strašlivě kritizovala, takže například jenom jeden příklad počet lůžek stále u nás není úplně přesně optimalizovaný v oblasti ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobrá, Leoš Heger, bývalý ministr zahrani..., zdravotnictví. Děkuju vám. Přeju hezký večer.

ČT24

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme