Pragmatismus a populismus v předvolebních slibech

19. 11. 2013

Co více ovlivňovalo voliče v předvolební kampni do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky? Pragmatismus nebo populismus? Věcnost, osobní nezaujatost cílená na efektivnost a racionálnost řešení problému bez znalostí hlubších vazeb nebo sociální demagogie slibů voličům s výhledem získání moci bez ohledu na tradiční, např. hospodářské a ekonomické procesy. V obou případech jde o prezentaci politických cílů většinou charismatických osobností.

Pragmatismus řeší problematiku současných společenských problémů bez ohledu na další okolnosti s problémem související. Pragmatismus sám o sobě odmítá zjišťování podstaty i příčinu věcí. Naopak se odkazuje na výsledky nebo fakta, které z věcí vyplývají bez hlubšího zkoumání příčin. Jeho klíčovým kritériem tzv. pravdy je výhradně užitečnost a osobní hodnota pro voliče.

Programy a hesla populistických představitelů politických stran nebo hnutí slibují rychlé vyřešení nejnaléhavějších problémů v zájmu republiky nebo určité skupiny občanů a ostatně většina těchto hlasatelů se za mluvčí těchto skupin voličů přímo vydávají. Získávání popularity je založeno na velmi dobré rétorice, je postavené na stížnostech a je podpořeno požadavky, které jsou opomíjené vládnoucími stranami. Využívají zklamání voličů z ekonomického vývoje posledních let, kteří nemají důvěru ani v politiky, ani v programy jejich stran. Nabízejí nejen rychlá řešení, ale také často vládu silné ruky.

Volby přinesly nejen tradiční souboj programů a osobností politických stran, na který jsme byli poslední léta zvyklí. Zcela určitě se na volebním výsledku podepsala hospodářská krize, která zasáhla celý západní svět. Navíc po volbách prezidenta republiky jsme svědky boje o ústavu a ústavní zvyklosti či zavádění autoritářského režimu a silné ruky. Jednoznačně nelze souhlasit s výrokem prezidenta Miloše Zemana z 11. července 2013, že pojem ústavní zvyklosti je naprosto idiotský, protože kdyby to byly opravdu ústavní zvyklosti, tak by nějakým způsobem byly zakotveny v Ústavě. Zjevně ignoruje názor Ústavního soudu České republiky, že v demokratickém právním státě je sotva představitelné, aby interpretace ústavy a jí odpovídající ústavní zvyklosti, respektované a nenapadené po celou dobu od vzniku Ústavy, byly účelovou dezinterpretací ústavy zpochybněny.

Máme ale také populární politiky a představitele, kteří si získali důvěru lidí svým charakterem. Např. Karel Schwarzenberg získal naprosto jedinečných 38 tisíc preferenčních hlasů voličů. Nikoliv svým populismem, ale charakterem osobnosti, ke kterému byl veden od útlého dětství. Slušné chování, umění přijmout kritiku a prezentace tradičních hodnot, tedy toho, k čemu by jsme se měli vrátit, abychom se stali lepšími, oslovilo obrovské množství voličů nejen v prezidentské kampani, ale i v parlamentních volbách.

Slogan "Vyrážíme za vámi, ANO, bude líp" je jedno z mnoha hesel pragmatického politického hnutí, které chce zajistit lepší podmínky mladým rodinám, sociálně slabým, dlouhodobě nemocným i umožnit důstojný život seniorů. Jednoduchá hesla bez hlubšího zkoumání příčin s jednoznačnou užitečností a osobní hodnotou pro voliče.

Politická strana, která populisticky přesvědčuje občany, že prosadí dobře fungující stát, není schopna díky zřejmě nenaplněným osobním ambicím ani zajistit běžné fungování svých stranických struktur rozepřemi dvou hlavních představitelů Michala Haška a Bohuslava Sobotky. Za nenápadné účasti prezidenta republiky vzbuzuje jednání jejich představitelů spíše soucit a široká škála slibů voličům před volbami je zaměřená pouze na získání osobní moci.

Populismus nebo pragmatismus?  Jsou více nebezpečné populistické sliby voličům, nejen bez ohledu na možnosti jejich realizace, ale zejména s ignorování nebezpečných dlouhodobých následků, kterými je například další zadlužování veřejných rozpočtů, nebo je více škodlivý princip pragmatismu, který uznává praktické hodnoty i užitečnost a v zájmu objektivní pravdy preferuje subjektivní zájmy jednotlivce. Oba směry jsou nebezpečné, ale naprosto běžně užívané v předvolební kampani. Následky populistického či pragmatického chování jsou pak v budoucnu prezentovány jako omyly, nikoliv podvody na voličích.

Miloš Dohnálek
předseda RO TOP 09 Trutnov a člen KP TOP 09 HK