Poslanci schválili peníze na kompenzaci poplatku za hospitalizaci

20. 5. 2014

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o zdravotním pojištění, která navyšuje platby státu za státní pojištěnce. Opatření přinese ještě letos do zdravotnictví cca 2,1 miliardy, jež mají být určeny ke kompenzaci zrušených poplatků za hospitalizaci.

Dle schváleného návrhu dojde od července ke zvýšení měsíční platby za státní pojištěnce o 58 Kč ze 787 Kč na 845 Kč. Podle odhadů předkladatelů, jež byly formulovány i v samotném návrhu, by toto navýšení mělo přinést do systému veřejného zdravotního pojištění během roku 2014 přibližně 2,1 miliardy korun a každý další rok cca 4,2 miliardy. Novela určuje zdravotním pojišťovnám kompenzovat poskytovatelům lůžkových zdravotních služeb (včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravoven) výpadek příjmů z hospitalizačních regulačních poplatků, které by byly v tomto roce vybrány, pokud by Ústavní soud tento regulační poplatek nezrušil.
„Kompenzace bude probíhat formou měsíčních zálohových plateb, kdy pojišťovna uhradí smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb v měsíci červenci 2014 částku ve výši sedmi dvanáctin a v každém dalším měsíci roku 2014 jedné dvanáctiny z úhrnu regulačních poplatků, které byl tento poskytovatel povinen vybrat za poskytnutou lůžkovou péči v roce 2013 a vykázal vybrání takového regulačního poplatku příslušné zdravotní pojišťovně. Tato předběžná úhrada bude smluvnímu poskytovateli uhrazena nejpozději k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce,“ upřesňují navrhovatelé mechanismus úhrady.

Akutní legislativní pomoc

Podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) představuje schválení tohoto návrhu okamžité řešení akutního stavu českého zdravotnictví, které má zabránit tomu, aby se finanční potíže nemocnic projevily v oblasti kvality a dostupnosti zdravotních služeb. Dle jeho slov už tyto výpadky nemohou pokrýt sami poskytovatelé zdravotních služeb nebo zdravotní pojišťovny ze svých rezerv.
(pokračování na straně 2) Poslanci schválili peníze na kompenzaci poplatku za hospitalizaci

(pokračování ze str. 1) Vzhledem k naléhavosti situace byla novela schválena již v prvním čtení, a to i díky opozičním poslancům, kteří návrh na zrychlené projednání nevetovali, ačkoli k němu měli vážné připomínky a poukazovali zejména na nesystémovost tohoto řešení. Podle Svatopluka Němečka by v případě nechválení opatření ve zrychleném režimu hrozilo, že by dotčení poskytovatelé zdravotních služeb neobdrželi v roce 2014 dostatečné kompenzace, což by vedlo k prohloubení jejich již tak vážné ekonomické situace.

ODS: Nešlo o regulaci

Hlavním bodem střetu mezi opozicí a koalicí byla i při projednávání tohoto návrhu otázka míry a formy spoluúčasti pacientů na financování systému veřejného zdravotního pojištění. Přesto však nakonec pro návrh hlasovali i někteří poslanci opozice. Získal tak podporu 132 ze 167 přítomných poslanců, a to z řad koaličních stran, dále KSČM a hnutí Úsvit. Naopak téměř jednotně proti byli zástupci ODS i TOP 09 a starostů. Podle Bohuslava Svobody (ODS) se v případě poplatků za hospitalizaci nejednalo o regulační poplatky, nýbrž o platbu za stravu. „Ústavní soud nerozhodl o tom, že se tento poplatek nesmí vybírat. On rozhodl, že to musí být zajištěno jiným právním způsobem, a současná vláda a většina v této poslanecké sněmovně takové řešení odmítla,“ připomněl poslanec Svoboda v narážce na to, že současná koalice odmítla obnovit poplatek za pobyt v nemocnici i ve snížené variantě, kterou navrhoval v době působení přechodné vlády tehdejší ministr zdravotnictví Martin Holcát.


KSČM chce hlubší změnu systému

Opoziční KSČM naproti tomu návrh koalice přivítala a slibuje si od něj narovnání kritické finanční situace. Podle komunistické poslankyně Soni Markové ovšem dlouhodobou stabilitu zajistí jen hlubší změna systému, kterou však tato novela nepřináší. „Není v tuto chvíli mým cílem opakovat postoje KSČM a kolikrát jsme vůbec proti zavedení regulačních poplatků jako takových vystupovali. Vítám však snahu současné vlády alespoň částečně situaci napravit. Předkládaný materiál předpokládá zachování navýšení odvodu za státní pojištěnce i do dalších let. Neobsahuje však systémové řešení do budoucna, neřeší prostředky na kompenzace zrušení dalších typů regulačních poplatků, neobsahuje žádný nástroj k narovnání výše odvodu za státní pojištěnce ani tolik skloňované automatické navyšování těchto vyměřovacích základů. Diskusi nad těmito, ale i dalšími systémovými opatřeními je ovšem určitě nutné vést, neboť je nezbytná,“ konstatovala Soňa Marková.


TOP 09: Spoluúčast funguje

Expert TOP 09 v otázkách zdravotnictví Leoš Heger považuje trvání koalice na odstraňování jakýchkoli regulačních poplatků ve zdravotnictví za populismus. „Je potřeba říci, že po mnohaletém úsilí, když si všichni na regulační poplatky zvykli a kdy se staly výrazným a vítaným příjmem, na tom koalice trvá celkem tvrdohlavě a řešení má dost populistický charakter. Z tohoto důvodu bude 09 hlasovat proti posilování peněz plynoucích do zdravotnictví ze státního rozpočtu, protože koalice zde udělala chybu, poplatky zrušila, a neměla přitom zajištěné náhradní zdroje. Navíc svými opakovanými sliby, že peněz pro zdravotnictví ze státního rozpočtu dodá dostatek, odblokovali brzdy a nastartoval se typický mechanismus morálního hazardu, kdy vyvolaná očekávání popustila otěže šetření a na peníze nyní všichni zoufale čekají,“ konstatoval Leoš Heger s tím, že právě z tohoto důvodu ani TOP 09 nebude vetovat zrychlené projednání návrhu.
Rušení regulačních poplatků – jako jeden z hlavních bodů programu vlády Bohuslava Sobotky – bývalý ministr Leoš Heger sice označil za legitimní krok středolevé vládní koalice, ale tento postup je podle něj chybný. „Nejúčinnější regulace jsou samozřejmě na straně poskytovatelů a jejich kapacity, ale regulace na straně příjemce péče – tudíž přímá spoluúčast pacientů – funguje a ze zákona, jak potvrdil i Ústavní soud, je možná,“ naznačil své preference Leoš Heger.


MZ: Je třeba zamezit zneužívání péče

Opačný názor na regulační poplatky má ministr zdravotnictví. Podle Svatopluka Němečka sice představují potřebný příjem do systému, ale časem ztratily svůj regulační smysl. „Když se podíváme na data (a já se díval na celou časovou řadu od doby zavedení těchto poplatků až do doby, než je Ústavní soud zrušil), měly vliv na spotřebu péče první rok až dva. Poté regulační efekt v podstatě přestal fungovat,“ konstatoval ve sněmovně ministr Němeček s tím, že nyní představují spíše bariéru a snižují dostupnost péče.
Argument pravicových poslanců o zneužívání zdravotních služeb však nezpochybnil. „Souhlasím s tím, že je třeba plánovat mechanismy proti zneužívání péče, řešit pomezí zdravotní a sociální péče a nastavit pravidla pro dlouhodobou péči,“ dodal. Později oznámil, že již připravil znění novely, kterou se v příštím roce ruší i další regulační poplatky – tedy v ordinacích praktických lékařů, ambulantních specialistů a za recept. Ministerstvo již zaslalo novelu do meziresortního připomínkového řízení. Jakmile ji vláda projedná, dostanou ji k dispozici i poslanci.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme