Podhodnocenému nájmu za hotel Beránek je konec

14. 7. 2011

Restaurační a hotelová část Beránku se 118 lůžky v klasifikaci čtyřhvězdičkového zařízení, která je součástí akciové společnosti Beránek Náchod, nebude už pronajímána za pouhých 10 tisíc Kč měsíčně. Po několikaměsíčním jednání se podařilo tento vztah k 31. 7. 2011 ukončit a uzavřít takovou smlouvu, která městu a lidem v něm přinese mnohem větší zisk.

„Nesmyslné a nelogické smluvní vztahy z minulosti jsme museli revidovat. Jen tak můžeme začít mluvit o řádném hospodaření s majetkem obce, v našem případě se skvostem v podobě Hotelu Beránek,“ říká radní města Náchoda a předseda představenstva Beránek Náchod, a. s. Aleš Cabicar (TOP09). Primárním posláním společnosti Beránek je zajištění chodu Divadla Dr. Josefa Čížka, proto byl hotel s restaurací předmětem nájemního vztahu. „Cena 10 tisíc korun měsíčně byla předchozím vedením města stanovena i s kompletním vybavením. Navíc byla koncipována na dobu neurčitou s omezenými možnostmi ji vypovědět,“ vysvětluje Cabicar.

Členové představenstva společnosti Beránek proto otevřeli veřejnou poptávku po novém provozovateli, který bude hotelové a restaurační zařízení řídit za ekonomicky diametrálně odlišných podmínek, výhodných pro akciovou společnost a potažmo pro město Náchod. „Výsledkem bylo uzavření smluvního vztahu s novým nájemcem, který za identický předmět nájmu uhradí o 800 % vyšší roční nájemné. Jelikož se jedná o hospodaření s obecním, tzn. s veřejným majetkem, který navíc pro obyvatele našeho města je synonymem kulturního a historického odkazu, považuji za samozřejmé, že smlouva a její ujednání mají veřejný charakter. Jsem velmi rád, že jsme mohli tak přispět k napravení stavu, který nešlo klasifikovat jinak než absence profesionality a zodpovědnosti k majetku města Náchoda,“ uzavřel Aleš Cabicar.