25. 10. 2012

Vážení členové, podporovatelé a voliči TOP 09,

jménem svým i celé TOP 09 Královéhradeckého kraje děkuji všem, kteří přišli k volbám. Nálada a míra frustrace ve společnosti je taková, že už jen to si zaslouží poděkování a povzbuzení. Chci Vás ubezpečit, že i přes výsledek, který nám příliš akceschopnosti nedává, budeme dělat vše, abychom dostáli svým slibům, abychom se Vám mohli podívat za další 4 roky do očí a mohli sebevědomě říct: „tady jsme, toto nabízíme, své závazky plníme, zvolte nás – nezklameme Vás!

I přes náš volební výsledek, který vyjádřeno procenty nelze nazvat úspěchem je možné se na něj podívat i optikou absolutních čísel. Tady ztratily obrovské množství hlasů všechny demokratické parlamentní strany, a tudíž i to vypovídá ne o neúspěchu pravice, ale o ztrátě důvěry voličů v současou politickou scénu  jako takovou. A to je samozřejmě mnohem vážnější situace, než to, jestli budeme další čtyři roky přihlížet na dění v našem kraji z opozičních lavic.

Bohužel žádná větší sebereflexe nepřiša a  i nadále jsme svědky dění na naší politické scéně v duchu pudu sebezáchovy politických funkcí a předvídatelným výsledkem bude postupný odchod pravicových stran z hlavní politické scény. Utrácíme mnoho času ve vnitřních nepřehledných konfliktech, vysvětlujeme krkolomně proč nedodržujeme náš volební program, úspěchy pokud jich dosáhneme neumíme mediálně prodat. Přes všechno výše uvedené vám chci slíbit, že vedení krajské TOP 09 na svých příštích jednáních se  bude důsledně současným stavem v TOP 09 zabývat  a otevřeně informovat o svých postojích.

Ještě jednou tedy děkuji hlavně těm, kteří nám vyjádřili důvěru i svým hlasem a uděláme vše proto, abychom dostáli důvěře, kterou jsme vhozením volebního lístku od Vás dostali.

Zdeněk Harapát
předseda KV TOP 09
Hradec Králové