Petrák: Zářijové slovo starosty

Po prázdninové přestávce se vám dostává do rukou Červenokostelecký zpravodaj s aktuálními informacemi z našeho města.

12. 9. 2021

Věřím, že jste prožili hezké léto a po „covidových“ omezeních jste se obrazně i doslova nadechli a vrátili se k normálnímu životu. Doufejme, že podzim nepřinese další výrazná rizika a omezení do našich životů.

Dovolte mi, abych za nás, za návštěvníky 67. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu i touto cestou poděkoval přípravnému a organizačnímu týmu v čele s ředitelem městského kulturního střediska Tomášem Šimkem za jejich nelehkou práci, a že nedošlo k narušení tradice a kontinuity této naší nejvýznamnější kulturní akce. Mimořádné poděkování si jistě zaslouží úvodní koncert Tomáše Kluse a Police Symphony Orchestra.

Během léta samozřejmě naplno běžela stavební sezona a sami jste jistě zaznamenali posuny v realizaci prostoru mezi školami, na fotbalovém stadionu, v prostoru vodárny na konci Langrovy ulice, na zateplení bytového domu č.p. 411 a 412 „velká bedna“, výměnu oken a elektroinstalace ve škole ve Lhotě, opravy chodníků, rekonstrukce městských bytů a další plánované opravy.

Poměrně deštivé jaro a část léta jistě napomohlo naší krajině a poměrně intenzivní růst trávy prověřil naše kapacity v údržbě travnatých ploch. Budeme muset tyto kapacity zefektivnit jak po lidské, tak po technické stránce. Bohužel se také objevují nová ohniska kůrovce v Občině a dalších městských lesích, ale i toto řešíme a věřím, že obměna příměstských lesů nebude nijak překotná, ale plynulá. Dále také pracujeme na přípravě projektových dokumentací, nově jsme vypsali výzvu na dodavatele návrhu a projektu na revitalizaci Smetanových sadů. Dále připravujeme zadání soutěže, konkrétně soutěžního dialogu na dlouhodobé urbanistické řešení centra města, také nás čeká příprava zadání pro výběr architekta na dům pro seniory a další. Na již započatých projektových přípravách se pracuje a postupně se připravují.

Jak jsem vás již informoval v minulých číslech zpravodaje, na investiční akci Rekonstrukce fotbalového zázemí včetně divácké tribuny jsme požádali o dotaci z Národní sportovní agentury, splnili jsme všechny požadavky spojené s podáním žádosti, ale po více než půl roce byla tato výzva 13/2020 zrušena a nahrazena novou výzvou, která má jiné podmínky. Rádi bychom i v nové výzvě požádali o dotaci, na národní sportovní agenturu jsme poslali dopis s dotazy týkající se výkladu některých sporných podmínek nové výzvy, abychom věděli, jak dále postupovat. Toto měnění podmínek je pro nás velice komplikované ve vztahu k plánování a realizaci této investice.

Dále mi dovolte, abych vás informoval o návrhu postupu opravy rybníku Krčmařík. Na opravu této nádrže jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci a na začátku září budeme na zastupitelstvu města rozhodovat, zda tuto opravu provedeme. Oprava zahrnuje nové výpustní zařízení včetně výpustního potrubí, odbahnění loviště, rekonstrukci hráze v místě překopu včetně bezpečnostního přelivu a zpevnění nestabilních břehů. Byl bych rád, aby tato oprava byla provedena již tento podzim, abychom zadrželi v Krčmaříku zimní srážky a tím se brzy tento významný krajinný prvek navrátil k normálnímu stavu.

Jsem rád, že po delší době opět pokračujeme v naší spolupráci s naším polským partnerským městem Zabkowice Slaskie. Naši sportovci, turisté, dechovka a další naplňují projekt s názvem Překračujeme národní, kulturní a sportovní hranice. Součástí tohoto projektu je i jednodenní výlet, návštěva našich občanů v Zabkovicích. Pokud jste ještě v tomto našem partnerském městě nebyli a rádi byste jej navštívili, využijte prosím této možnosti v sobotu 18. 9. 2021. Kapacita je stanovena na jeden autobus, tedy 50 míst, program včetně občerstvení je pro účastníky zdarma. Místa si prosím rezervujte v Informačním centru v Havlíčkově ulici.

V závěru mi dovolte, abych vám všem popřál hezké babí léto, dětem příjemný začátek školního roku, hodně slunce a dobré nálady.

ROSTISLAV PETRÁK

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme