Petrák: Únorové slovo starosty

Srdečně vás touto cestou zdravím a věřím, že v této nelehké době se dobře vypořádáváte s tím, co vám život přináší.

8. 2. 2021

Onemocnění Covid 19, nařízení a omezení proti jeho šíření nás doprovázejí již dlouhou dobu. Je to velice nepříjemné a věřím, že právě očkování je tou správnou cestou, jak společnost a rizikové skupiny v ní ochránit. I z tohoto důvodu vám doporučuji, abyste se po konzultaci s vaším lékařem případně nechali očkovat. 

Toto slovo starosty píši z izolace, protože právě toto onemocnění prodělávám. Dokáži se proto vžít do pocitů řady z vás, kteří máte z tohoto onemocnění obavu. Nezbývá, než dělat to, co je předepsáno, doporučeno a s pozitivní myslí tomuto onemocnění čelit.

Na radnici a na úřadě nadále intenzivně pracujeme. Vypisujeme a hodnotíme výběrová řízení na realizace investic letošního roku. Věřím, že na konci ledna budeme znát zhotovitele fotbalového zázemí a zároveň netrpělivě čekáme, jestli získáme dotaci na tento projekt od Národní sportovní agentury. Žádost jsme podávali 21. 12. 2020 ihned po otevření výzvy. Dále vybíráme zhotovitele zateplení fasády domu č.p. 411 a 412 „Velká bedna“ a zhotovitele výměny elektroinstalace a oken v budově ZŠ Lhota. Na tuto akci budeme žádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Dále budeme vybírat zhotovitele rekonstrukce staré vodárny a zhotovitele veřejného prostranství mezi školami. Dále vybíráme zhotovitele oprav chodníků a dalších menších realizací a oprav městského majetku.

Na začátku února budeme vybírat nejvhodnější řešení uspořádání kempu Brodský včetně hlavní budovy. Následně bude navazovat vypracování projektové dokumentace na novou kuchyň. O tom, kdo bude jaké veřejné zakázky realizovat, vás budeme informovat po dokončení výběrových řízení. Samozřejmě pracujeme i na rozjezdu dalších investičních projektů v úzké spolupráci s odborem investic a městským architektem. Na začátku února budeme absolvovat odložené jednání s hejtmanem a dalšími radními kraje. Na tomto jednání bychom rádi pokračovali v dosavadní dobré spolupráci, jakou byla společná rekonstrukce Jiráskovy ulice. Na programu jednání bude rekonstrukce ulice Sokolská, možnosti přeložky silnice 1/14 a s tím spojené zásady územního rozvoje kraje, možnosti výstavby domu pro seniory v našem městě, střední školství aj. Věřte, že musíme vynakládat velké úsilí, abychom v této době stále drželi dobré tempo pro rozvoj našeho města.

V únoru také budeme rozhodovat o dotacích pro červenokostelecké spolky a akce podporující veřejně prospěšnou činnost ve městě. V dotačním programu města je pro tento rok připravena částka 3,35 milionu korun. Věřím, že tato podpora pomůže k návratu činnosti spolků a veřejným akcím, pokud samozřejmě situace dovolí.

Na únorovém finančním výboru a zastupitelstvu města také budeme jednat o úpravě rozpočtu. Počátkem roku jsme si nechali zpracovat analýzu dopadu změny daní, schválené na sklonku roku 2020. Příjmy budeme muset mírně snížit přibližně o 4,5 milionů korun, což by nemělo mít zásadní vliv na strukturu schváleného rozpočtu.

Věřím, že jste v lednu využili krásného zimního počasí k zimnímu sportování. V okolí našeho města byla upravena celá řada běžeckých tras a děkuji i touto cestou Kladskému pomezí o. p. s. a dalším, kteří běžecké tratě upravovali.

Věřím, že se očkování bude postupně dařit a brzy se vrátíme k normálnímu životu. Přeji vám všem pevné zdraví a zdravou mysl.

ROSTISLAV PETRÁK

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme