Znovu se nacházíme v nejisté době vzhledem k rozšiřování výskytu onemocnění COVID 19. Přichází nová opatření a musíme na ně klidným způsobem reagovat. Proto vás prosím, abyste přijatá opatření dodržovali, opět nosili roušky, dodržovali rozestupy a dezinfikovali si ruce. Naše společná ohleduplnost je základem ochrany té nejrizikovější skupiny seniorů a občanů, kteří se aktuálně léčí s dalšími závažnými nemocemi. Věříme, že budeme tato opatření a hygienické zásady dodržovat a vše dobře zvládneme.

2. 10. 2020

Minulý měsíc jsme opět pokročili v naší práci. Započali jsme s přípravou rozpočtu na příští rok. Na jednání finančního výboru jsme projednali predikci příjmové strany rozpočtu a společně s vedoucími odborů a řediteli příspěvkových organizací připravujeme návrh výdajů. Následně bude s návrhem pracovat rada města a zastupitelstvo, abychom připravili tento významný dokument do finální podoby pro prosincové projednání zastupitelstvem města. Opět si vás dovoluji vyzvat k návrhům oprav a doporučením. Zasílejte mi je prosím na adresu rostislav.petrak@mestock.cz.

Dalším významným dokumentem, který připravujeme, je aktualizace strategického plánu města pro období 2021- 2028. Dovoluji si vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který je nezbytnou součástí pro tvorbu tohoto strategického dokumentu. 

Dále si vám dovoluji poděkovat za trpělivost při opravách komunikací, které nás v letních měsících doslova obklíčily.
Oprava silnice I/14 v oblasti Lhoty a Devíti křížů je již plně průjezdná, rekonstrukce Jiráskovy ulice postupuje dle napjatého harmonogramu a věřím, že i tato stěžejní akce tohoto roku bude v listopadu řádně dokončena. Z aktuálně dokončených oprav bych rád upozornil na provedení zateplení a opravu fasády domu s pečovatelskou službou v Nerudově ulici, dále byla provedena rekonstrukce chodníku od divadla k sokolovně a postupně vyměňujeme některé výlepové plochy.

Dále mi dovolte, abych poděkoval členům osadního výboru ve Lhotě za zorganizování Lhoteckého posvícení. Byl jsem mile překvapen hojnou účastí Lhoťáků na této akci. Celým nedělním odpolednem se nesla dobrá nálada a sounáležitost. Přeji Lhoťákům, aby se tato akce stala tradicí ve společenském životě Lhoty, a věřím, že město Červený Kostelec tuto akci v budoucnu opět podpoří.

V úplném závěru si vás dovoluji vyzvat k účasti při krajských volbách. Využijte prosím své volební právo. Čím bude účast vyšší, tím více bude výsledek voleb odpovídat potřebám naší společnosti. Volební místnosti budou připraveny pro bezpečný a řádný průběh voleb.

Přeji vám všem hezký podzimní čas a dobrou náladu.

Rostislav Petrák

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme