Opět se pokusím poskytnout aktuální informace o dění v našem městě Červený Kostelec.

5. 9. 2020

Během prázdninových měsíců pokračovaly práce na plánovaných investicích a opravách. Zdárně pokračuje rekonstrukce Jiráskovy ulice v požadované kvalitě a plánovaných termínech. Dále byly dokončeny rekonstrukce chodníků u Daliborky a v ulici 5. května od Jána po ulici Školní. Provádí se zateplení domu s pečovatelskou službou v Nerudově ulici. Byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení ve škole Václava Hejny, a také byly provedeny stavební práce a terénní úpravy v zahradě za knihovnou.

V měsíci září bude naší velkou snahou posunout se k realizaci fotbalového zázemí. Tuto investici máme připravenou, schválenou a intenzivně se snažíme ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou získat rozhodnutí o dotaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Liknavý přístup ministerstva nás brzdí v realizaci této plánované investiční akce, do procesu realizace vnáší otazníky, ale věřím, že se vše nakonec podaří.

Dalším významným počinem měsíce srpna byla architektonická soutěž na studii tělocvičny mezi základní a střední školou.
V polovině srpna odborná porota posuzovala pět konkrétních návrhů řešení a doporučila radě města pořadí v soutěži. Výsledek této soutěže vám bude prezentován výstavou soutěžních návrhů za účasti autorů a odborné poroty. O termínu vernisáže výstavy vás budeme informovat. Byl jsem velice rád členem této odborné poroty a velice děkuji architektům v porotě za odvedenou odbornou práci se zřetelem na naše požadavky a očekávání týkající se funkčnosti, účelnosti a vzhledu stavby ve vztahu k okolní městské zástavbě.

Měsíc září bude pracovně zaměřen na vypracování strategického plánu na další období. Dovoluji si vás tímto požádat o spolupráci při tvorbě tohoto významného dokumentu vyplněním ankety a zapojením se do dění ve městě.

V tomto měsíci také budeme intenzivně pracovat na přípravě rozpočtu pro rok 2021 a opět po roce si vás dovoluji požádat o vaše návrhy a podněty. Můžete je posílat přímo na mou adresu rostislav.petrak@mestock.cz.

Dále budeme projednávat zadání pro výběr zpracovatele studie koncepčního uspořádání kempu Brodský, včetně návrhu rekonstrukce hlavní budovy. Naší snahou je posunout úroveň tohoto zařízení, aby plnilo současné i budoucí potřeby rekreantů a návštěvníků tohoto významného prostoru.

V září jsme měli v plánu přivítat v našem městě německé přátele z partnerského města Uchte, ale v důsledku možných rizik spojených s šířením onemocnění COVID 19 bohužel naši přátelé nepřijedou a návštěvu jsme odložili na jaro příštího roku. V důsledku stejných rizik byly posunuty i termíny společných česko-polských projektů s naším partnerským městem Žabkovice, taktéž do roku 2021. Bohužel ani tradiční setkávání Kostelců nenašlo vhodný termín a mrzí mě, že jsme nemohli vás, reprezentanty našeho města, dovézt do Kostelce u Kyjova, abychom se utkali v přátelské atmosféře s ostatními Kostelci. Příští setkání by mělo být u nás. Věřím, že v příštím roce již situace dovolí, abychom v naší přeshraniční a mezikostelecké spolupráci mohli pokračovat.

Dále mi dovolte, abych i touto cestou poděkoval vedoucí dětské skupiny Veronice Šoulové za její odvedenou práci, která byla oceněna i tím, že naše dětská skupina Vlnka získala známku kvality od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dále bych rád poděkoval všem podporovatelům, sponzorům, účastníkům a divákům 66. ročníku našeho mezinárodního folklorního festivalu. Jsem moc rád, že nebyla narušena tradice a letošní ročník s podtitulem „Návrat ke kořenům“, odkazující na dožínkovou slavnost, byl dalším, i když trochu jiným kamínkem na pomyslné historické šňůrce tohoto festivalu, na který jsme jistě všichni hrdí.

V tomto měsíci nás čeká návrat do běžného pracovního režimu a návrat dětí do škol. Již jsme si zvykli na opatření spojená s výskytem onemocnění COVID 19 a přeji si, aby nová opatření byla racionální, a jsem přesvědčený, že vše dobře zvládneme.
Věřím, že jste prožili hezké léto a s pozitivní myslí vstupujete do podzimního času.

Přeji vám všem hezké podzimní dny a dobrou náladu.

ROSTISLAV PETRÁK

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme