Petrák: Prosincové slovo starosty

10. 12. 2021

V listopadu jsme se věnovali přípravě rozpočtu na příští rok. Letošní příprava rozpočtu v době energetické krize, nejisté predikce ekonomického vývoje hospodářství a nastupující epidemie koronaviru byla asi nejsložitější za dobu, co pracuji na radnici. K návrhu rozpočtu jsme přistoupili s opatrností, řádně jsme jej projednali a bude předložen zastupitelům ke schválení na prosincovém jednání zastupitelstva. Návrh rozpočtu si můžete prohlédnout na úřední desce. O schválených opravách a investicích vás budu informovat v dalším čísle zpravodaje.

Dále jsme intenzivně pracovali na revizi strategického plánu města pro roky 2021 – 2028. Byly vyhodnoceny ankety od veřejnosti, neziskových organizací a firem. Dále se uskutečnila beseda se zástupci největších červenokosteleckých firem a beseda se zastupiteli. Následně byl vytvořen návrh strategického plánu, který bude předložen k projednání zastupitelstvu města. Rádi bychom vás podrobně informovali o tomto významném plánu města, jakou formou, to ještě nevíme, nejlepší by bylo uskutečnit společné setkání, ale uvidíme, co nám opatření spojená s epidemií koronaviru dovolí. Strategický plán bude samozřejmě zveřejněn na webu města. Dále si vás dovolím informovat o probíhajících investicích a opravách. Veřejné prostranství i fotbalové zázemí se posouvají do zimních prací doslova pod střechou. Co se týká venkovních prací, uvidíme, co stavební firmě klimatické podmínky letošní zimy dovolí. Dokončení obou staveb je naplánováno na jaro příštího roku.

Dále je dokončena novostavba vodárny na konci Langrovy ulice, momentálně se stěhuje vodárenská technologie a během zimy dojde k demolici původního objektu vodárny. Co se týká projektu nafukovací haly pro tenis, technické zázemí bude z důvodu zdržení při získání stavebního povolení realizováno do konce července 2023. Poté bude následovat montáž nafukovací haly, aby byla připravena pro zimní sezonu. Také započala oprava Krčmaříku. Firma Popr spol s.r.o. z Hradce Králové by měla tuto opravu zvládnout ještě v prosinci, abychom mohli zachytit zimní srážky.

Z nově započatých projektů bych rád zmínil výběr dodavatele dokumentace Revitalizace Smetanových sadů. Na základě doporučení odborné poroty byl radou města vybrán návrh Ing. Arch. Víta Podráského a jeho týmu. Všechny tři návrhy, které o tuto zakázku soutěžily, včetně hodnocení poroty a komentáře městského architekta, si můžete prohlédnout na webu města v sekci investiční akce. Věřím, že toto dle mého názoru nadčasové řešení festivalového areálu a citlivé řešení samotného parku se vám bude líbit.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál klidný adventní čas, hezké svátky, pevné zdraví, hodně štěstí a ať se vám splní vaše přání, třeba to vánoční.

ROSTISLAV PETRÁK

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky
Osobnosti: Rostislav Petrák