Petrák: Prázdninové slovo starosty

Přináším vám informace týkající se aktuálního dění v našem městě. Opět si vás dovoluji informovat o přípravě některých investičních akcí. 

8. 7. 2020

Začnu od prostředku, tedy od náměstí. 30. června byla lhůta pro podávání nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace dočasných úprav náměstí, letos a v průběhu zimy bychom rádi tuto rekonstrukci připravili k realizaci.

Dalším rozpracovaným projektem je revitalizace parku A. B. Svojsíka. Společnost Terra Florida zapracovala naše poslední připomínky a projekt se blíží do finální podoby a dokumentace bude na podzim předána. Dalším projektem, který bude brzy dokončen, je dokumentace pro úpravu veřejného prostranství mezi školami. Na sklonku měsíce června jsme absolvovali schůzku s dodavatelem dokumentace a dokumentace pro zhotovení bude v srpnu dokončena a předána. V srpnu také budeme pokračovat v architektonické soutěži o návrh tělocvičny mezi základní a střední školou. Budeme vybírat z pěti návrhů a o výsledku soutěže vás následně budeme informovat. Dále rozjíždíme zadání studie kempu Brodský a studie revitalizace prostoru sídliště v ulici Generála Kratochvíla.

Děkuji vám všem, kteří jste se vyjádřili v anketě, za váš čas a úsilí věnované tomuto městem připravenému dotazníku. Budeme hledat to nejvhodnější řešení hlavně pro vás, kteří na sídlišti žijete a trávíte zde nejvíce času. Také jednáme se Správou železnic ohledně řešení zanedbaného prostoru u vlakového nádraží. Byl bych rád, abychom v tomto prostoru našli vhodné řešení, aby tato pomyslná brána do města byla důstojným prostorem.

Na autobusovém nádraží děláme pouze dílčí vylepšení týkající se mobiliáře a zeleně. Tento prostor a prostor náměstí bude analyzován v dopravní studii, která bude dodána v letních měsících a bude sloužit jako podklad pro budoucí koncepční řešení dopravy a uspořádání centra města, například pomocí ideové architektonické soutěže. Dále připojuji aktuální informaci k projektu fotbalového zázemí. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 3 miliony korun na tento projekt. Děkuji tímto zastupitelům Královéhradeckého kraje za podporu této investice.

Dále mi dovolte, abych krátce upozornil na probíhající investice a opravy. Rekonstrukce Jiráskovy ulice běží dle předpokladu, chodník v úseku obalovna – devět křížů je dokončen. Dále bude následovat oprava chodníku v ulici 5. května od Jána po ulici Školní a chodník u Daliborky. Také bychom rádi opravili další místní komunikace za podpory dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti Mstětín. Státní pozemkový úřad bude v rámci schválených pozemkových úprav v katastrálním území Stolín budovat cestu od Galčeku směrem na Náchodec a do Stolína, včetně řešení odvodu srážkových vod.
Také probíhá úprava zahrady za knihovnou a jsem rád, že se tento projekt posunul ve své realizaci. Pokračujeme v úpravách Domku Boženy Němcové, na provedené opravy bude navazovat úprava vstupní místnosti kupeckého krámku dle návrhu ateliéru architektů RCNKSK.

Dále rozbíháme přípravu strategického plánu města na další osmileté období a dovoluji si vás tímto požádat o vaši aktivitu a zapojení se do participační části přípravy tohoto dokumentu.

Děkuji tímto všem radním, členům komisí rady, pracovníkům úřadu a městskému architektovi za práci při přípravě investic a oprav. Máme toho naplánováno hodně a jsem rád, že se nám krok za krokem daří tento ambiciózní plán postupně plnit.

V červnu jsme v rámci druhé výzvy podpořili částkou přesahující 130 tisíc korun veřejně prospěšné akce a projekty červenokosteleckých spolků. V zářijovém zpravodaji vám předložíme podrobný přehled poskytnutých dotací z městského dotačního programu za rok 2020.

Samozřejmě sledujeme aktuální finanční situaci, již dvakrát tuto problematiku řešil finanční výbor a je naší maximální snahou získat na připravené projekty finanční prostředky z dotací. Snažíme se posilovat názor podporující rozvoj regionálních ekonomik pomocí investic měst a obcí finančně podporovaných státem.

Dovolte mi, abych vám všem poděkoval za to, jak třídíte odpady. Naše město se opět po dvou letech umístilo na stupních vítězů v projektu Královéhradeckého kraje a společnosti EKO-KOM a.s. „Čistá obec 2019“, tentokrát na druhém místě v kategorii obcí nad 2 000 obyvatel.

V závěru mi dovolte, abych vám popřál hezké léto a pozval vás na celou řadu kulturních akcí pořádaných městským kulturním střediskem. Samozřejmě vás srdečně zvu i na folklorní festival, který bude letos návratem ke kořenům hlavně s českými a slovenskými soubory.

ROSTISLAV PETRÁK

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme