× Pohněme s tím. Společně!

Petrák: Listopadové slovo starosty

10. 11. 2020

Nacházíme se v nelehké době. Onemocnění COVID 19 významně ovlivnilo dění i v Červeném Kostelci. 

Omezování provozu úřadu a uzavírání některých příspěvkových organizací zřizovaných městem, jako jsou školy, MŠ Náchodská, zrušení a omezení volnočasových aktivit v oblasti kultury a sportu významně ovlivnilo a omezilo naše životy.
I na radnici máme za sebou poměrně složité a napjaté období, mimořádná jednání rady a zastupitelstva, přijímání mimořádných opatření a nelehká rozhodnutí.

Po všech těchto mimořádných úkolech se opět vracíme k přípravě rozpočtu města pro příští rok. Všichni víme, že ekonomická situace je rozkolísaná, přesto věřím, že se nám podaří připravit rozpočet tak, abychom mohli realizovat připravené investice a opravy. Vám, kteří jste vyplnili dotazník pro tvorbu strategického plánu města, velice děkuji a jsem rád, že jste se svým názorem spolupodíleli na dalším směřování našeho města.

Každý z nás toto složité období prožívá se svými starostmi. Na jaře při první vlně jsme byli mnohem více opatrní a zodpovědní ke svému okolí. Na podzim se šíření tohoto onemocnění dotklo každého z nás.
Většina z nás se s tímto onemocněním potkala buď osobně, ve své rodině, nebo v okruhu známých. Opět na vás všechny apeluji, abyste dodržovali nařízení a opatření proti šíření tohoto onemocnění a tím ochránili tu nejrizikovější skupinu našich rodičů a prarodičů. Je potřeba k vzniklé situaci přistupovat s plným respektem, pokorou, odpovědností, vůlí k plnění svých běžných povinností a vírou v dobré se zvednutou hlavou.

Pokud potřebujete v této situaci pomoci, nebo naopak nabízíte svou pomoc jako dobrovolník například pro zařizování nákupů pro seniory, nemocné, nebo spoluobčany v karanténě, obraťte se prosím na vedoucího sociálního odboru Ing. Michala Tošovského, který tuto pomoc koordinuje.
Tel. 734 851 960,
email: tosovsky@mestock.cz

Dále vám i já doporučuji častější telefonický kontakt se svými blízkými, se kterými nesdílíte společnou domácnost, tento sociální kontakt je velice důležitý, a proto na něj nezapomínejme.

Také vám doporučuji procházky v naší krásné přírodě a právě přirovnání, že občas něco musíme rozchodit, je v této situaci možná ten správný recept pro lepší náladu.

Přeji vám všem klidný listopadový čas, hodně slunce a pevné zdraví.

ROSTISLAV PETRÁK

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Rostislav Petrák

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme