Petrák: Červnové slovo starosty

Po měsíci se vám dostává do rukou městský zpravodaj, ve kterém vám přinášíme nové informace o dění v našem městě.

8. 6. 2021

Postupnými kroky se posouváme v započatých investicích. Momentálně jsme ve fázi boření a pro řadu z nás je tato etapa nepříjemná, někdy i smutná, ale je před námi další optimističtější krok a tím bude nové tvoření. Těším se, až začne pomyslně růst fotbalové zázemí, veřejný prostor mezi školami a nová vodárna. Momentálně jsme v procesu stavebních prací a pomocí pravidelných kontrolních dnů dozorujeme správný průběh investice. Další akcí, tentokrát neinvestiční, je průzkum starých ekologických zátěží ve vztahu ke zdrojům pitné vody. I tento dotovaný projekt, který jsme začali připravovat v roce 2016, je ve fázi realizace a společně s dalším poskytovatelem dotace na tento projekt, tedy Královéhradeckým krajem, dozorujeme správný průběh tohoto projektu. Věřím, že všechny investice budou probíhat správně, ve stanoveném finančním a časovém rámci. Již brzy budeme vybírat dodavatele nafukovací sportovní haly o velikosti dvou tenisových kurtů, abychom stihli podzimní realizaci a v zimě již byla tato hala k dispozici sportovcům.

Neplánovaně nás také bude čekat řešení opravy výpustního zařízení rybníku Krčmařík. Věřím, že najdeme vhodné a včasné řešení, abychom tento významný krajinný prvek brzy napustili a opět začal plnit svou funkci. Děkuji i touto cestou hasičům, pracovníkům odboru místního hospodářství města a členům rybářského spolku za řešení této mimořádné situace.

Opět máme rozkopané město a k stavebním investicím se přidávají i opravy chodníků. Budeme se snažit, aby byly chodníky opravovány v rychlém sledu, abychom co nejméně omezovali pohyb chodců a parkování aut. Po rozvolňování proti epidemiologických opatření je město opět plné lidí a aut. Děkuji vám všem za shovívavost k omezení průchodnosti a parkování kolem probíhajících staveb.

Z novinek bych rád upozornil na nově závorami chráněné železniční přejezdy nad čističkou směrem na Stolín a na začátku Olešnice. Jsem rád, že se na náš podnět podařilo realizovat zabezpečení těchto nebezpečných míst. Děkuji tímto Správě železnic za realizaci těchto přejezdů chráněných závorami. Další novinkou, která bude v našem městě, je rychlodobíjecí stanice na elektromobily, která bude nainstalována společností ČEZ, a.s. u střední školy. Jsem rád, že ČEZ využil naši nabídku a tuto stanici do našeho města umístil.

Dále mi dovolte, abych se touto cestou připojil k řediteli Hasičského záchranného sboru, který děkuje i našim hasičům za pomoc při likvidaci chovů drůbeže v rámci opatření proti šíření nákazy ptačí chřipky.

Jistě jsme všichni rádi, že dochází postupnému rozvolňování proti epidemiologických opatření, řada z nás již má za sebou alespoň jednu dávku očkování a můžeme se postupně vracet k normálnímu kulturnímu, sportovnímu a společenskému životu. Dovolte mi, abych i touto cestou poděkoval zdravotníkům, pečovatelkám, hasičům, policistům, strážníkům a všem, kteří se podíleli na dosavadním řešení této epidemie. Přál bych si, aby se tento pomyslný vlak, který jel bezmála rok v tunelu na pomalé koleji, nerozjel příliš rychle a životní tempo nebylo ještě rychlejší než před covidem.

Přeji vám všem bezpečnou cestu.

ROSTISLAV PETRÁK

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky