Petrák: Červnové slovo starosty

Opět po měsíci si vás dovoluji informovat o aktuálním dění na radnici. Postupně se vracíme k normálnímu fungování, jsou otevřené mateřské školy, první stupeň základní školy, umělecká škola a samozřejmě městský úřad. Děkuji vám všem za odpovědný přístup během nouzového stavu a také děkuji vám, kteří jste pomáhali druhým, ať šitím roušek na náš rouškovník, nebo i jinak.

17. 6. 2020

V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o tom, že nás čeká rozhodování, jak postupovat v projektu rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu. 14. května jsme širokou podporou zastupitelů rozhodli o realizaci tohoto projektu v letech 2020 a 2021. Rád bych touto cestou poděkoval všem zastupitelům a jsem velice rád, že se umíme shodnout a držíme kontinuitu městských investic. Zároveň stále apelujeme na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby přijalo naše vysvětlení popsané ve stížnosti a pomohlo tomuto projektu dotační podporou. Dále máme požádáno na tento projekt o dotaci z Královéhradeckého kraje a také jsme požádali o dotační podporu na jímání srážkových vod pro následnou závlahu trávníku. Snažíme se pro tento projekt hledat max. finanční podporu. Jak se nám to bude dařit, vás budu informovat v dalších číslech zpravodaje.

Dále vám všem děkuji za trpělivost a opatrnost na objízdných trasách spojených s rekonstrukcí Jiráskovy ulice. Dejte prosím pozor hlavně na školáky, čeká nás ještě šest měsíců této stavby, ale věřím, že vše dobře zvládneme a všechny problémy spojené s touto rozsáhlou investicí zvládneme.

Další investiční akcí, kterou rozjíždíme, je architektonická soutěž na tělocvičnu mezi základní a střední školou. Poměrně přísné a náročné zadání nebude jednoduché naplnit, ale doufám, že to bude pro architekty výzva a soutěže se zúčastní se zajímavými návrhy. O dalším průběhu vás samozřejmě budeme informovat.

Tento měsíc bude probíhat výstavba nového chodníku od obalovny k Devíti křížům. I na tento projekt jsme měli požádáno o státní dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale bohužel tento projekt nebude dotačně podpořen. Stavba bude dokončena do konce června a následně budou opravovány povrchy silnice první třídy č. 14 od křižovatky „U Jána“ až po konec Červeného Kostelce směrem na Rtyni. Opravu bude provádět etapově ŘSD v celé šíři komunikace. Dále zastupitelé podpořili i investice u našich sousedů. Darem 70 tisíc Kč jsme podpořili nové zastřešení hradu Vízmburk a částkou 100 tisíc Kč výstavbu nové rozhledny na Žaltmanu.

V červnu bude rada města rozhodovat o městských dotacích na projekty a akce v našem městě. Cílem bude podpořit veřejně prospěšnou, zájmovou a kulturní činnost a letní akce pro děti.

Dále se snažíme být vstřícní k podnikatelům a živnostníkům působícím v městských nebytových prostorech. Je připravena možnost odkladu nájmů a dále budeme koordinovat postup s vládním programem COVID – NÁJEMNÉ, týkající se dočasného snížení nájemného.

25. června nás čeká další jednání zastupitelstva města, na kterém budeme projednávat závěrečný účet města za rok 2019 a další záležitosti běžného chodu našeho města. Po nouzovém stavu nejsme ve skluzu v projednávání běžné agendy a děkuji všem, že vše běží, jak má.

V letních měsících budeme provádět opravy ve školách. Čeká nás rozsáhlá oprava sociálních zařízení a chodeb v budově druhého stupně ZŠ Václava Hejny v rozsahu cca 2,5 mil. Kč, dále bude ve škole v Olešnici vyměněna elektroinstalace. Tento projekt bude podpořen i krajskou dotací. Také se provádí nová fasáda pečovatelského domu v Nerudově ulici, byly pro- vedeny opravy v Domku Boženy Němcové, dále bude následovat úprava vstupní místnosti dle nového architektonického návrhu, který se připravuje. Také začnou opravy chodníků v ulici 5. května od Jána po ulici Školní a chodníku u ulici Gen. Kratochvíla v části Daliborka.

O dalších investicích a opravách vás budu informovat v dalším čísle zpravodaje.

Přeji vám všem hezký začátek léta, bohatou úrodu na vašich zahradách a mnoho slunečných dní.

ROSTISLAV PETRÁK

STAROSTA MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC

ZDROJ: MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERVENÝ KOSTELEC

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme