Pavel Wonka se stal čestným občanem města Hradce Králové in memoriam

4. 11. 2011

 

Pavel Wonka se stal čestným občanem města Hradce Králové in memoriam

Podivuhodnou shodou okolností zastupitelé města Hradce Králové rozhodovali o čestném občanství pro Pavla Wonku den před státním svátkem – tj. 28. září 2011. O měsíc později, krátce před státním svátkem vzniku samostatného čs. státu  (25. 10. 2011), toto ocenění převzal bratr Pavla Wonky - pan Jiří Wonka.  Vzhledem k tomu, že šlo o skutečně výjimečnou, emočně působivou událost, která završila několikaměsíční úsilí hradecké TOP 09 prosazující tento návrh, přinášíme názory z řad našich zastupitelů.

Připomeňme ještě pro pořádek výsledek hlasování o čestném občanství pro Pavla Wonku in memoriam ze dne 27. září 2011.
Skóre: 34 přítomných zastupitelů,  27 PRO,  2 SE ZDRŽELI, 2 PROTI
Komunisté hlasování nepodpořili.

Ohlasy a názory

Dobrá zpráva: gratuluji Hradci i všem lidem dobré vůle.

Vladimír Just, teatrolog

 

Pavel Wonka zemřel v roce 1988, rok předtím než nastala „sametová revoluce“. V době „sametové revoluce“ na náš studentský stávkový výbor chodilo velké množství lidí - řidiči, lékaři, učitelé, prodavačky - všichni, kterým nebyl osud naší země lhostejný. Nejen, že nám vyjadřovali podporu, ale také měli zájem o to, aby byli vzpomenuti lidé, kteří se neváhali zasadit o návrat svobody a demokracie do naší země. Prezident Kennedy kdysi řekl: „ Nejsme tady proto, abychom proklínali tmu, ale jsme zde proto, abychom zažehli svíci.“ Byl to právě Pavel Wonka, který jednu z těchto svící zažehl. A tyto svíce se rozhořely v požár, který odstranil totalitní režim z naší země.

Jindřich Vedlich, zastupitel a náměstek primátora

 

Byl jsem přítomen předání čestného občanství města Hradec Králové Pavlu Wonkovi in memoriam a byl to opravdu velice silný a hluboký zážitek. Zvláště vystoupení spoluvězně pana Jiřího Kubíka, který velice jednoduchým, lidským a zároveň, vzhledem k okolnostem, naprosto jedinečným způsobem poodhalil podmínky a souvislosti za jakých Pavel Wonka v komunistickém vězení zemřel. Je to výzva nám všem, abychom na dobu nedávno minulou nezapomínali a vážili si odkazu statečných, kteří se se vztyčenou hlavou postavili totalitnímu režimu.
Richard Nádvorník, zastupitel a radní města

 

 

Nepřekvapuje mě, že po více než 20 letech část veřejnosti ještě stále posuzuje Pavla Wonku rozporuplně. Jde o obecný problém, jak se v této zemi stavíme k lidem, kteří se v době normalizace - ale týká se to samozřejmě i dneška - dokázali vzepřít. Podle psychologa P. G. Zimbarda jde v převážné většině o docela obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. „Hrdina je vždycky pozitivní deviant, protože jedná v situacích, v nichž se ostatní drží zpátky.“ Jako profesí dokumentaristka bych si upřímně přála, aby se mezi mými filmovými kolegy našel někdo, kdo o Pavlu Wonkovi natočí dokumentární film. Je to silný, ojedinělý příběh člověka, který si za všech okolností trval na svém. Možnost zachytit cenné výpovědi z řad dosud žijících svědků událostí je však propůjčena v čase.

Lenka Jaklová, zastupitelka a radní

 

 

Byl jsem velmi potěšen, že mezi čestné občany města Hradce Králové byl
jmenován neúnavný bojovník za svobodu člověka, svobodu slova Pavel Wonka.
Člověk, který nechtěně zasvětil svůj život proti komunistické totalitě a který svůj boj jako jeden z posledních odpůrců tohoto totalitního režimu nakonec prohrál. TOP 09 se však i přes snahu některých neprozřivších podařilo, aby jeho jméno nezapadlo a aby si ho dnešní i budoucí generace měla možnost vždy připomenout. A tomu jsem velmi vděčen.
Vladimír Doležal

Myslím si, že každý národ má ctít a také ocenit své hrdiny, lidi, kteří neváhali opustit své pohodlí, postavit se totalitnímu bezpráví a bojovat za spravedlivější společnost. Tito lidé byli za své statečné činy perzekuováni, vězněni a v nejhorších případech popravováni a vražděni. Bylo proto pro mě velkou ctí hlasovat pro udělení čestného občanství města Hradce Králové Pavlu Wonkovi in memoriam, poslednímu vězni totalitního režimu, který na následky věznění zemřel ve věznici v našem městě. Někdy se říká, že spravedlivost je slepá, ale také se říká, že Boží mlýny melou pomalu. Měli bychom se proto přičinit o to, aby bylo konečně řádně vyšetřeno, jak a za jakých okolností zemřel Pavel Wonka, vězeň svědomí.

Milan Sommer, zastupitel města

Lenka Jaklová
zastupitelka za TOP 09
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme