Park Malšovice – věc veřejná

15. 12. 2011

Na pondělí 12. prosince  připravila TOP 09 zastoupená v radě města do Muzea východních Čech v Hradci Králové besedu na téma Park Malšovice a otazníky spojené s jeho případnou realizací. Téměř tříhodinové, velmi otevřené a místy temperamentní debaty se zúčastnilo více než osmdesát diskutujících. Organizátoři nenechali přítomné na pochybách, že sice podporují co nejrychlejší výstavbu fotbalového stadionu, ale současně vnímají nevyjasněné otázky týkající se plánovaného obřího obchodního centra vedle stadionu a žádají na ně odpovědi.

Během panelové diskuse představili možná rizika, která tento komplex nepochybně vyvolá, urbanista ing. arch. Pavel Zadrobílek, dopravní expert ing. Michal Vojtíšek a právník JUDr. Jiří Všetečka. Se současným stavem z hlediska města přítomné seznámil náměstek primátora za TOP 09 Paedr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

Mezi účastníky diskuse byli zastoupeni jak příznivci záměru Parku Malšovice, tak i ti, kteří vůči projektu mají výhrady. V této souvislosti zazněl z publika dotaz, zda se představitelé města někdy zajímali o to, jestli si obyvatelé Hradce Králové v sousedství fotbalového stadionu skutečně přejí vybudování tak rozsáhlého obchodního centra a zda chtějí názor obyvatel města vůbec slyšet.

Škoda jen, že se informace o této besedě nedostala včas a v dostatečné míře k občanům Hradce Králové prostřednictvím médií a především zpravodaje Radnice. Zdá se, že reprezentace města nevěřila, že o sporných tématech je možná věcná a přínosná debata a obávala se podpořit akci, která může být příkladem toho, jak se dělá komunální politika. Totiž  - dát fakta na stůl, zapojit veřejnost a mluvit s příznivci i odpůrci. TOP 09 zase jednou dokázala, že vnáší do hradecké politiky nový styl.

Za pořádající tým besedy
z TOP 09 Hradec Králové,
Lenka Jaklová
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme