Odvolali ji z funkce proto, že je v opozici?

10. 4. 2011

Odvolání Vladimíry Svobodové z funkce vedoucí Kulturních zařízení města Dobrušky, o kterém rozhodla rada zastupitelů 16. února, vyvolalo u občanů Dobrušky nesouhlas.

Kulturní komiseměsta Dobrušky vyjádřila nad tímto rozhodnutím „rozčarování, pochybnosti a považuje tento krok za neuvážený“. Argumenty, které k tomuto rozhodnutí rady uvedl její člen a radou pověřený předseda kulturní komise Petr Lžíčař, nevnímají členové komise jako „důvod vedoucí k odvolání zkušené pracovnice, jejíž práce byla za poslední tři roky opravdovým přínosem pro Dobrušku“. Nesouhlasná stanoviska a řadu otázek k tomuto rozhodnutí přišli občané vyjádřit také na zasedání zastupitelstva 7. března.
Kulturní zařízení města Dobrušky slučují pod jedno vedení kulturní dům, muzeum s expozicí F. L.Věka, Kino 70 a městskou knihovnu. Vladimíra Svobodová byla vedoucí od 1. 7. 2008, kdy byla organizace založena. Oživení kulturního života města, jehož se svými spolupracovníky dosáhla během této krátké doby, bylo výrazné a projevilo se nejen v kvalitě kultury dovezené, ale zejména v podpoře a vytvoření zázemí pro všechny, kteří se přímo v místě kultuře věnují. K tomuto úspěchu přispěla znalost prostředí, kterou V. Svobodová získala během devítileté praxe v městské knihovně, odborné vysokoškolské vzdělání v kulturním managementu, mimořádné pracovní nasazení a především koncepční přístup k této práci.
Starosta Petr Trojan zdůvodnil odvolání reorganizací a nutností úspor. Tyto odpovědi vzbudily další otázky. Propouští dobrý manažer při reorganizaci pracovníka, který se ve své funkci osvědčil? Navíc Kulturní zařízení města nejsou reorganizována jako jiné odbory úřadu, které se slučují, a funkce vedoucího nezaniká. Naopak do ní byla nově jmenována dosavadní vedoucí městské knihovny, která má obě funkce vykonávat současně. Starosta na zastupitelstvu sdělil, že garantem a koordinátorem kulturního a společenského života ve městě bude Petr Lžíčař. Jenže neuvolněný místostarosta Lžíčař byl radou ustanoven zároveň garantem územního plánování, dopravy, regionálního rozvoje, památek a likvidační komise. Vzhledem k tomu, že Kulturní zařízení města Dobrušky mají roční rozpočet přes devět milionů korun, existují záruky, že při tomto způsobu řízení budou tyto velké prostředky opravdu efektivně využity?
Nabízí se otázka závěrečná: Nemá odvolání Vladimíry Svobodové jiné motivy, než jsou deklarovány? V. Svobodová totiž kandidovala v komunálních volbách za TOP 09, ve volbách uspěla a stala se zastupitelkou. Vzhledem k tomu, že vítězové voleb (ODS) se zastupiteli zvolenými za TOP 09 vůbec nejednali, ačkoliměli na výběr z několika demokratických stran (KDU ČSL, ČCS, TOP 09), pozvali do rady ke spolupráci zastupitele KSČM, stala se V. Svobodová opoziční zastupitelkou. Příznačné pro její odvolání je i to, že bylo radou odsouhlaseno jednomyslně, ale na veřejné zasedání zastupitelů, kde měli členové rady občanům zdůvodnit toto rozhodnutí, tři z pěti členů rady vůbec nepřišli. Na politické pozadí tohoto odvolání poukázal na veřejné schůzi i zastupitel za KDU ČSL Pavel Hůlek, který zároveň podle zákona o obcích radu požádal, aby odvolání Vladimíry Svobodové z funkce znovu přehodnotila a změnila. Propouštění z práce za odvahu vstoupit do politiky a nabídnout spoluobčanům své síly a znalosti při řešení společných problémů, by v demokratické společnosti nemělo být tolerováno.

Jitka Šestáková