Nový zákon by mohl Náchodu přinést každoročně až 24 milionů korun

4. 11. 2011

V souvislosti s připravovaným Zákonem o rozpočtovém určení daní (RUD) by mohl rozpočet města posílit v příjmové části každoročně až o 24 mil Kč. Na současný stav projednávání jsme se zeptali Aleše Cabicara (TOP 09), náchodského radního.

Co si pod rozpočtovým určením daní máme představit? Není to jenom fiktivní hra čísel?
Vůbec ne. Zjednodušeně lze říci, že každý obecní rozpočet včetně rozpočtu města Náchod je tvořen na příjmové části daňovými výnosy a to přímými daněni (např. Daň z nemovitosti) a sdílenými daněmi (např. DPH či Spotřební daň), která je administrována celorepublikově a jistá část v poměru k velikosti obce je tímto Zákonem obci přiznána, a to na straně příjmu v obecním rozpočtu. A tady je jistá nespravedlnost: čtyři velká města - Praha, Brno, Ostrava a Plzeň - mají tuto část nepoměrně vyšší než ostatní obce a města, tedy i Náchod.

Kdo a proč tedy změnu Zákona o rozpočtovém určení daní navrhl?
V současnosti je na vládě projednáváno několik návrhů, jeden ze strany našich poslanců (TOP 09 a STAN) a druhý ze strany ODS. My si logicky stojíme za svým návrhem, který by znamenal pro město Náchod až 24milionů korun navíc každý rok, samozřejmě v závislosti na celkové kondici ekonomiky, resp. daňových výnosech.  Návrhy ze strany ODS sice tuto problematiku částečně řeší, ale dovoluji si ji nazvat „kočkopsem“, když na straně jedné by sice mohlo dojít k posílení rozpočtů obcí a menších měst, ale těm velkým se zase navrhují různé způsoby kompenzací na straně druhé. Dle mého názoru tedy neřeší samotnou podstatu věci, ale jsou poněkud alibistické.

Jsou poslanci za TOP 09 ve svém snažení osamoceni, nebo již máte nějakou podporu od ostatních parlamentních stran?
Naši poslanci za Královéhradecký kraj Leoš Heger, Jiří Oliva a Josef Cogan jistě snad nebudou ve svých snahách osamoceni. Koneckonců i ODS má z Náchoda dva poslance či KSČM jednoho, a tedy z prosté logiky věci vyplývá, že i tito poslanci by se měli k našemu návrhu přiklonit. Vždyť nejde o nic míň než o odstranění nerovného přístupu k samosprávám a hlavně o další prostředky pro města a obce v celém kraji, tedy ne jen pro Náchod. Ale uvidíme, jak se celé projednávání podaří posunout vpřed.

Závěrem mi dovolte ještě jeden postřeh. Jedná se o ukázkový knižní příklad toho, jak je důležité z našeho pohledu – z pohledu zastupitelů města Náchod -  být součástí parlamentní politické strany, navíc začleněné do vládní koalice, kdy regionální i městská politika a rozhodování mají přímý výstup a vazbu na politiku centrální.

 

Děkuji za rozhovor

-zr-

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme