Nemocnice Královéhradeckého kraje zahájily jednání s odbory o mzdách v roce 2020

Vedení krajského zdravotnictví vyzvalo zástupce odborových organizací jednotlivých nemocnic zřizovaných Královéhradeckým krajem zahájit jednání o mzdových podmínkách na příští rok.

9. 9. 2019

„Jakkoliv vnímáme kvalitní práci našich zaměstnanců, jednání jsme zahájili v situaci, kdy za účelem modernizace našich nemocnic vkládáme do zdravotnictví obrovské investice. Aktuálně také dochází k prudkému nárůstu cen energií a je zde také předpoklad, že se objem financí/finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje formou závazku veřejné služby bude postupně snižovat.“ Popsal v úvodu jednání aktuální situaci v krajském zdravotnictví náměstek hejtmana Aleš Cabicar (TOP 09).

Zástupci odborových organizací poukázali na nepoměr mezd mezi státními a nestátními zdravotnickými zařízeními a vyjádřili požadavek na navýšení mezd o 10%, dále navýšení tarifní části mzdy oproti pohyblivé složce mzdy, případně posílení v oblasti bonusů a zaměstnaneckých benefitů.

„Vaše požadavky na přiblížení se platovým podmínkám ve státním zdravotnictví jsou pochopitelné. Nejdříve ale potřebujeme docílit srovnatelných úhrad od zdravotních pojišťoven a následně se můžeme přibližovat ve mzdových podmínkách.“  Reagoval Marian Tomášik, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a dodal, že aktuálně také ještě není známá úhradová vyhláška na příští rok a zatím tedy není jasné, s jakými financemi mohou nemocnice počítat. K tomuto názoru se připojili ředitelé všech nemocnic s tím, že se budou zaměstnancům snažit vyjít vstříc v maximální možné míře. Jednání tak budou pokračovat během podzimu.

„Všem jsem stanovil cíl - domluvit se do konce listopadu tohoto roku tak, aby naši zdravotníci mohli pracovat v klidu a se znalostí svých mzdových podmínek hned od 1. 1. 2020 a mohli se tak plně věnovat našim pacientům.“ Shrnul závěr jednání Aleš Cabicar (TOP 09).

Lucie Chytilová

Zdroj: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje

Štítky