Náchodský městský podnik zvedl svůj zisk patnáctkrát

21. 2. 2012

Městská organizace spravující bytový fond města Náchoda a další nemovitosti - Správa budov Náchod (SBNA) - dosáhla za rok 2011 přes 4,5 mil korun hrubého zisku. Přitom v roce 2010 to bylo necelých 300 tisíc korun. "Je to skvělý výsledek, pro rozpočet města to jsou velmi výrazné vydělané prostředky," uvedl předseda dozorčí rady Aleš Cabicar, který je radním města Náchoda za TOP 09.

Jak jste tohoto velmi příznivého výsledku dosáhli?

Záměr naší čtyřkoalice ve vedení města - zodpovědně a důsledně zvažovat každou vynaloženou korunu a dostat pod kontrolu veškeré náklady - se potkala s úspěchem. Žijeme v době, kdy se občané i jejich rodiny musejí chovat maximálně zodpovědně k financím, o to více to platí v případě, kdy rozhodujeme o veřejném majetku.

A konkrétní opatření, které jste v městské organizaci museli přijmout?

Těch bylo samozřejmě více, od personálních změn na nejvyšší úrovni řízení organizace, přes výhodnější pronajímání městských prostor až po důsledné vymáhání dlužných částek a striktní uplatňování pravidla" Dvakrát a dost" přijatého čtyřkoalicí. Důkladně také zvažujeme budoucí přínosy jednotlivých oprav. Opravy či investice, které se nevyplatí, jsme omezili na minimum.