Místní organizace TOP 09 v Dobrušce založena

18. 2. 2011

Ustavující sněm svolaný předsedou regionálního sdružení TOP 09 Rychnov nad Kněžnou doc. Jiřím Olivou, poslancem parlamentu ČR, proběhl ve středu 16. 2. 2011. Přítomno bylo celkem 7 z 8 členů TOP 09 z Dobrušky, Opočna a Českého Meziříčí, pro které se Místní organizace TOP 09 Dobruška stala organizací domovskou.
Hlasováním přítomných bylo rozhodnuto o počtu členů výboru a jeho personálním obsazení. Předsedkyní místní organizace TOP 09 v Dobrušce byla zvolena Vladimíra Svobodová z Dobrušky, místopředsedou Jan Rabenseifner s Opočna. Dalšími členy výboru byli zvoleni Václav Jirásek a Jan Harapát z Českého Meziříčí. Za Dobrušku pětičlenný výbor doplnil Oldřich Bittner.
Zajímavou skutečností bezesporu je, že členem dobrušské TOP 09 je také Zdeněk Harapát, předseda krajské organizace a člen výkonného výboru TOP 09. Úplně čerstvou posilou členské základny se stal Luděk Buchta z Dobrušky.
Tato významná událost byla využita k příjemnému neformálnímu setkání a diskuzi podporovatelů a příznivců se členy TOP 09 v čele s poslancem Jiřím Olivou a výše zmíněným čelním představitelem TOP 09 Zdeňkem Harapátem.

Oldřich Bittner