Město začíná připravovat studii proveditelnosti protipovodňových opatření Malého labského náhonu

Město Hradec Králové pokročilo v přípravě vybudování rozsáhlých protipovodňových opatření na Malém labském náhonu (MLN) v Kuklenách. Radní města na svém zasedání schválili zadávací podmínky a vypsání zadávacího řízení na pořízení Studie proveditelnosti protipovodňových opatření MLN, a to navíc s podrobností dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Díky tomu by pak, s ohledem na připravovanou novelu stavebního zákona, mohlo být získání stavebního povolení o něco jednodušší. Celá studie může maximálně vyjít na 2,4 milionu korun včetně DPH. Město by jí mělo mít k dispozici na přelomu roků 2024/2025.

24. 7. 2023

„Je opravdu nejvyšší čas posunout tento projekt dál, a to ze dvou důvodů. Na projekt chceme využít dotaci, která by mohla pokrýt většinu nákladů, tudíž nesmíme promeškat dobu, do kdy bude možné dotaci čerpat. Dalším důvodem je koordinace stavby se záměry investorů, kteří v lokalitě staví například bytové domy,“ vysvětluje náměstek primátorky pro oblast územního plánování Adam Záruba.

Radní města proto na svém jednání schválili zadávací podmínky a vypsání zadávacího řízení na vypracování Studie proveditelnosti v intencích DÚR přírodě blízké protipovodňové ochrany území toku Malý labský náhon. „Díky této studii budeme mít k dispozici potřebné dokumenty, a také varianty řešení, jak protipovodňová opatření budou vypadat. Zároveň díky tomu, že studie bude pořízena v intencích DÚR, bude pro nás proces získání stavebního povolení v budoucnu jednodušší,“ doplňuje náměstek Záruba. Vypracování této studie by se cenově mělo vejít do částky 2,4 milionu korun včetně DPH. Pokud vše půjde podle plánu, mohlo by mít město vypracovanou studii k dispozici na přelomu let 2024/2025. 

Studie proveditelnosti se pořizuje v návaznosti na dříve zpracovanou širší Studii protipovodňové ochrany povodí Malého labského náhonu z loňského roku, která byla projednána s Povodím Labe a důležitými orgány státní správy. „Celý tento proces je poněkud složitý, ale především nesmírně důležitý. Je třeba vymyslet takové řešení, které zajistí dostatečnou protipovodňovou ochranu a zároveň vytvoří kvalitní veřejný prostor pro území pod Pražskou třídou. Musíme zajistit kontinuitu rozvojových ploch daných dosud platným i navrhovaným územním plánem. Dále je třeba být v součinnosti s investory, a to jak těmi, kteří zde rozvíjejí brownfieldy, tak i například Správou železnic, která připravuje zdvoukolejnění tratě. Je zde zkrátka mnoho okolností, které musíme respektovat a zohlednit,“ říká náměstek primátora pro oblast rozvoje a městských investic Lukáš Řádek (TOP 09). Radnice plánuje, že by vybudování protipovodňových opatření Malého labského náhonu měla stihnout do roku 2027. Náklady na výstavbu již nyní město odhaduje na přibližně 100 milionů korun bez DPH.

 

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Štítky
Osobnosti: Lukáš Řádek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme