× Spojenci pro Evropu

Lukrativní lokality jsou téměř vyčerpané

27. 2. 2018

Celková situace rozvoje průmyslového developmentu v České republice se v posledních letech výrazně zhoršila. Nabídka volných průmyslových ploch ve městech jako Praha, Brno, Plzeň, Teplice a Liberec je v rámci současných územních plánů velmi limitovaná. 
Development 

Některá města mohou nabídnout o něco lepší situaci, než je tomu u lokalit uvedených v úvodu, nicméně jejich poloha není tak atraktivní, aby měli investoři zájem se tam etablovat. „Lukrativní oblasti jsou skoro vyčerpané, proto obce nebo regiony tlačí rozvoj průmyslového developmentu do doposud nevyhledávaných lokalit,“ konstatuje Laurent Jechoux, associate společnosti Cushman & Wakefi eld. 

NA NOVOU VÝSTAVBU SE NĚKDE DÍVAJÍ REZERVOVANĚ 

Když pomineme základní podmínku, kterou jsou volné pozemky, důležitým kritériem je dopravní infrastruktura, strategická poloha a v poslední době také dostupnost pracovní síly. Rozvoj průmyslového developmentu je právě kvůli nedostatku volných pozemků značně komplikovaný například na jižní Moravě, v okolí Plzně a samozřejmě v přilehlém okolí Prahy. „Lze předpokládat, že na okraji Prahy budou příležitosti pro výstavbu nových skladů rychle ubývat. Při pohledu na regiony můžeme mezi atraktivní lokality, a to zejména pro jejich polohu v rámci ČR vhodnou pro společnosti zajišťující logistiku v regionech, zařadit například Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a Vysočinu,“ konstatuje Jakub Pelikán, šéf developmentu společnosti P3 pro ČR. Specifickým případem je podle jeho slov Praha. Za největší problém v Praze v tomto směru vnímá absenci koncepce územního plánování. „Tyto komplikace metropole mají navíc vliv na možnosti výstavby v celém Středočeském kraji. Pokud nevíte, kudy povedou silnice nebo zda budete mít dostatek zaměstnanců, kteří by mohli v novém skladu pracovat, těžko můžete naplánovat výstavbu,“ podotýká Jakub Pelikán. Doplňuje, že bez problémů ale nejsou ani Královéhradecký a Pardubický kraj. „Mezinárodní logistika se v těchto krajích dále může rozvíjet jen s obtížemi, dokud bude chybět dálniční síť. To je ostatně i případ propojení Prahy a Ostravy přes Hradec Králové, dokončení dálnic D11 a D35 by ale mohlo přinést nárůst poptávky do této oblasti,“ míní Jakub Pelikán. Řada obcí se ovšem k průmyslové výstavbě, jak říká Martin Šumera, head of industrial společnosti 108 AGENCY, staví rezervovaně, přestože potenciální přínos by byl pro obec nezanedbatelný. „Rozdíly mezi regiony jsou značné, v řadě obcí v blízkosti páteřních komunikací především v okolí Prahy již dochází k přesycení průmyslovou výstavbou a občané vnímají citlivě negativa související s nárůstem dopravy v okolí. Tyto postoje se pak přenášejí do dalších obcí, které nemají s výstavbou zkušenost a bojí se neregulované zástavby,“ specifikuje Martin Šumera. 

HRADEC KRÁLOVÉ PŘIPRAVUJE ROZVOJ U LETIŠTĚ 

Rezervy v rozvoji průmyslového developmentu má například Hradec Králové. „Rezerv jsme si vědomi, v rámci procesu pořizování nového územního plánu se proto teď snažíme zajistit vhodné nové rozvojové plochy. Celkově se připravuje lokalita v areálu letiště v Hradci Králové, která vstupuje do fáze zajištění dokumentace pro územní rozhodnutí, a zároveň probíhají jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu pro zajištění podpory tohoto projektu. Jedná se o významnou rozvojovou plochu, kde bychom do budoucna rádi koncentrovali výrobu nebo služby s vysokou přidanou hodnotou, jako je například vývoj a inovace v oblasti leteckého průmyslu,“ prozrazujeJindřichVedlich, náměstek primátora města Hradec Králové. V současné době toto město ve svém majetku nedisponuje jinými dalšími vhodnými lokalitami pro rozvoj průmyslu. Většina rozvojových ploch je totiž v držení soukromého sektoru. „V Hradci Králové uvítáme příchod investorů, kteří přinášejí nová pracovní místa. Aktivně spolupracujeme s CzechInvestem a snažíme se město vhodnou formou propagovat u potenciálních developerů,“ konstatuje náměstek.  

Systémy logistiky, rubrika Development
Petr Neckář

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme