Kytlík: Červnové slovo starosty

17. 6. 2024

Vážení spoluobčané,

měsíc uplynul a opět přicházím se zprávami z radnice. První důležitou informací je změna pozice neuvolněného 1. místostarosty Ing. Jiřího Dragouna. Kolega Dragoun se dohodl se svým zaměstnavatelem na dočasném uvolnění, a tak od 01. 05. již pracuje na plný úvazek pro město. Jsem tomu nejen za sebe rád. Jsou před námi největší investiční akce (nový bytový dům a SK Rabštejn), a tak se širší zapojení uvolněného místostarosty bude určitě hodit.

Opět máme rozkopané město a k stavebním investicím se přidávají i opravy chodníků. Budeme se snažit, aby byly chodníky opravovány v rychlém sledu, abychom co nejméně omezovali pohyb chodců a parkování aut. Děkuji vám všem za shovívavost k omezení průchodnosti a parkování kolem probíhajících staveb.

Velice mile mě překvapil zájem o rozvoj našeho města v rámci 1. ročníku participativního rozpočtu. Sešlo se celkem 10 návrhů (projektů). Nápady jsou různorodé. Nyní je posuzována věcná správnost s ohledem na finanční objem, lokalitu a umístění. Následně budeme společně vybírat prostřednictvím hlasování ten nejlepší návrh. Sledujte webové stránky a sociální sítě města.

Ještě jednou bych vás rád upozornil na změnu v systému odpadového hospodářství. Nádobu na bio odpad si budete moci vyzvednout v průběhu měsíce června v Technických službách dle schváleného rozpisu. Od 01. 07. se ruší týdenní svoz směsného komunálního odpadu a nově bude platit svoz čtrnáctidenní, jak pro směsný komunální odpad, tak pro bioodpad. Směsný komunální odpad bude vyvážen v sudých týdnech a bio odpad v lichých týdnech. V pondělí 06. 05. dopoledne proběhla v našem městě analýza směsného komunálního odpadu. Cílem bylo zjistit, jak jsou na tom občané města s tříděním odpadu a jaké složení má odpad odložený v černých nádobách. Analýza odpadu proběhla ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. Více se dočtete na dalších stránkách tohoto zpravodaje. 

Jistě jste zaznamenali úspěch našich fotbalových hráčů na akci „DEN OKRESNÍHO FOTBALU“ 08. 05. ve fotbalovém areálu V Lukách ve Vamberku. V kategorii starší přípravka získali první místo! Děkuji fotbalovému klubu, trenérům a rodičům za podporu a pomoc tomuto týmu při reprezentaci našeho města. Věřím, že další příležitost k úspěchu na fotbalovém trávníku bude mít tým našeho města v utkání o putovní „Pohár partnerských měst“ na 1. ročníku Mezinárodního fotbalového turnaje, který se uskuteční v sobotu 15. 06. od 10:00 na fotbalovém stadionu v Kostelci nad Orlicí. Záštitu nad akcí převzala Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje. Naše mužstvo poměří síly s týmem z Německa, Polska, Slovenska a Ukrajiny. Přijďte s námi fandit!

V závěru mi dovolte, abych dětem popřál úspěšné zakončení školního roku a vám dospělým hezký letní čas, a pokud bude pršet, buďme rádi, protože naše krajina i my sami vodu z dešťů nutně potřebujeme. 

TOMÁŠ KYTLÍK

STAROSTA MĚSTA KOSTELEC NAD ORLICÍ

ZDROJ: MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme