Královéhradecký kraj podpoří činnost Centra duševního zdraví v Trutnově

Rada Královéhradeckého kraje schválila 7,5 milionu korun na podporu realizace pilotního projektu Centrum duševního zdraví RIAPS v Trutnově. Finanční prostředky kraj uvolní průběžně v závislosti na potřebách příspěvkové organizace Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dotací ve výši 14 milionů korun.

19. 6. 2019

„Centra duševního zdraví jsou novým prvkem v péči o pacienty s duševním onemocněním. Podporou tohoto projektu umožníme daleko lepší spolupráci mezi sociálními službami a zdravotní péčí. Chceme psychiatrické pacienty udržovat v takovém stavu, aby se předešlo jejich pobytu v psychiatrických zařízeních, nebo se alespoň zkrátila doba jejich pobytu v zařízeních, a tím se zvýšila kvalita jejich života,“ říká náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09)a dodává, že dříve v terénu takové služby neexistovaly a pro mnohé psychiatrické pacienty se nemocnice stala dlouhodobým domovem.

V souvislosti s realizací projektu dojde k postupnému rozšiřování zdravotních a sociálních služeb v přirozeném prostředí pro pacienta, ke včasnému odhalení potíží jednotlivých osob s vážným duševním onemocněním dříve, než bude nutná hospitalizace.

„Zdravotníky a sociální pracovníky chceme nadále vzdělávat a rozvíjet jejich odborné znalosti a dovednosti směrem k lidem, které služby Centra duševního zdraví potřebují. Všichni musí být dobře připraveni, aby zvládali náročné práce s psychiatrickými pacienty v terénu. Také musíme změnit celkový přístup společnosti k duševně nemocným,“ dodává náměstek Cabicar (TOP 09).

V souvislosti s realizací projektu dojde i k postupnému rozšiřování služeb, větší časové dotaci a přípravě na zajištění plného provozu centra se službami podle standardů Ministerstva zdravotnictví České republiky.

V rámci Programu podpory Center duševního zdraví z Operačního programu Zaměstnanost podpořilo tento projekt Ministerstvo zdravotnictví ČR dotací ve výši 14 387 572 korun. Tato dotace tvoří nedílnou součást financování pilotního projektu Centra duševního zdraví.

Nové zázemí Centra duševního zdraví za více než 55,5 milionu korun, které vzniká na místě bývalého kulturního domu v Trutnově, bude dokončeno v srpnu 2020. Předpoklad zahájení plného provozu je stanoveno k 1. 1. 2021. Stavební zajišťuje firma Průmstav Náchod, s.r.o. a projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie (90% způsobilých výdajů) a Královéhradeckého kraje.

Martina Svatoňová

Zdroj: Královéhradecký kraj

Štítky
Osobnosti: Aleš Cabicar