Krajské příspěvkové organizace ve zdravotnictví hospodařily ke třetímu čtvrtletí se ziskem

Všechny krajské příspěvkové organizace ve zdravotnictví k 30. září 2019 skončily v černých číslech. Zastupitelé na zasedání schválili použití nevyužitých příspěvků na provoz za rok 2019 na investiční akce – například Léčebna dlouhodobě nemocných v Opočně opraví střechu a výtah.

11. 12. 2019

„Díky optimalizaci hospodaření na základě pozitivního vlivu úhradové vyhlášky v roce 2019 se ředitelům krajských příspěvkových organizací ve zdravotnictví podařilo snížit náklady na provoz o téměř 13 milionů korun. Tyto peníze použijí na investice a opravy do svých zařízení,“ uvedl náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové požádala o snížení příspěvku na provoz v roce 2019 o 2,7 milionu korun. Zastupitelé schválili přesun těchto peněz do kapitoly investičních výdajů, za což vedení léčebny nechá navýšit počet parkovacích míst pro zaměstnance a také upraví zahradu, kde vzniknou nová odpočinková místa pro pacienty.

Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno hospodařila se ziskem a částku ve výši 2,3 milionu korun použije na rekonstrukci vjezdové brány, střechy, výtahu a případné úpravy venkovních ploch.

Záchranná zdravotnická služba Královéhradeckého kraje požádala o snížení příspěvku na provoz v roce 2019 o téměř 1,1 milionu korun. Zastupitelé následně schválili použití této částky na investiční účely, a to na vybavení sanitních vozů a přístup do zdravotnické dokumentace s využitím Národního kontaktního bodu pro elektronické zdravotnictví prostřednictvím Portálu občana.

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov za ušetřené čtyři miliony korun zavede ve svých zařízeních nemocniční informační systém, a to nejprve do Rehabilitačního ústavu v Hostinném. Nový jednotný informační systém umožní efektivnější práci s klienty nejen zdravotnickému personálu, ale i ostatním zaměstnancům v obslužných činnostech, například ve stravovacím provozu.

Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje požádala o snížení příspěvku na provoz v roce 2019 o 800 tisíc. Zastupitelé tyto peníze převedli do rezervy v rozpočtu kraje.

Lukáš Vaníček

Zdroj: Královéhradecký kraj

Štítky
Osobnosti: Aleš Cabicar
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme