Krajské nemocnice bude řídit nové vedení

V nemocnicích v rámci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s., došlo od 1. 1. 2019 ke strukturní změně vedení. Nově je bude řídit představenstvo zdravotnického holdingu, které se rozrostlo z původních tří členů na sedm. Posílili jej totiž ředitelé jednotlivých nemocnic. Změna nastala i na úrovni řízení nemocnic, kde jsou zrušena představenstva i dozorčí rady a nemocnici povede vždy statutární ředitel a správní rada dané nemocnice.

7. 1. 2019

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z října 2018 došlo k 1. 1. 2019 ke změně stanov společnosti ZH KHK, a. s., spočívající v rozšíření počtu členů představenstva ze tří na sedm. Nově je rozšířeno o zástupce (ředitele) jednotlivých nemocnic koncernu.

Dozorčí rady ZH KHK, a. s., se od nového roku žádné kompetenční ani personální změny netýkají. Nadále volí a odvolává členy představenstva, přičemž je dozorčí radě zároveň vyhrazeno schvalovat smlouvy o výkonu funkce. Takto během prosince schválila sedmého člena představenstva holdingu, neboť Miroslav Procházka rezignoval ke konci roku 2018 na funkci předsedy ZH KHK, a. s., a zůstal nadále ve funkci statutárního ředitele Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.

Předsedou představenstva ZH KHK, a. s., byl od nového roku zvolen Marian Tomášik, MBA, který dosud působil jako místopředseda. „Máme před sebou hned několik důležitých úkolů. Především musíme zabezpečit zachování dostupnosti zdravotní péče v souladu s požadavky zřizovatele, stabilizovat zdravotnický personál v našich nemocnicích – budeme napříkladpokračovat v projektech stipendií pro lékaře i nelékaře a v získávání dalších pracovníků i ze zahraničí. Dále chceme zintenzivnit společná jednání se zdravotními pojišťovnami o úhradách péče, zaměřit se na ekonomickou stabilitu nemocnic a jejich plánovaný rozvoj v oblasti nové výstavby, modernizace zařízení, ale i dostatečných investic do rekonstrukcí a obnov budov,“ popisuje hlavní úkoly vedení holdingu Marian Tomášik.

Novým členem a zároveň místopředsedou představenstva holdingu se stal Jiří Řezníček, jenž vedl v letech 2011–2017 nemocnici v Ústí nad Orlicí,kde také působil dlouhá léta jako primář hematologicko-transfúzního oddělení či jako náměstek léčebné péče. „Práce ve vedení zdravotnického holdingu je pro mě výzva, těším se na spolupráci se zaměstnanci nemocnic i s vedením společnosti. Přál bych si, abychom společně i s řediteli vytvořili funkční tým, který pomůže k dalšímu rozvoji všech nemocnic,“ říká Jiří Řezníček.

Změny nastaly i ve vedení nemocnic

Od 1. 1. 2019 také došlo ke změně vedení na úrovni nemocnic. Přestala existovat představenstva i dozorčí rady a nově bude nemocnice řídit statutární ředitel a správní rada. Ta bude nejen řídicím ale také kontrolním orgánem nemocnice a budou ji tvořit členové představenstva zdravotnického holdingu, vyjma ředitele dané nemocnice.

Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. V kompetenci správní rady jsou všechny záležitosti týkající se společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti statutárního ředitele, nebo valné hromady. „Jednotliví ředitelé nemocnic budou nově spoluzodpovědní za hospodářské výsledky a celkové vedení každé z dceřiných organizací ZH KHK, což současný dualistický model vedení neumožňoval. Tím jsme se o krok přiblížili k původní ideji kraje, která má vést k postupnému slučování některých procesů a provozních záležitostí všech nemocnic, aby si nemocnice v kraji vzájemně nekonkurovaly, ale zároveň aby bylo poskytování péče smysluplné, efektivní a vysoce odborné,“ konstatuje Aleš Cabicar (TOP 09), náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.

Magdaléna Doležalová

Zdroj: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje

Štítky
Osobnosti: Aleš Cabicar
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme