Krajská záchytná stanice bude čelit problémům. Novela vyhlášky požaduje specializované lékaře, kteří zde nejsou

Rada Královéhradeckého kraje se v minulých dnech zabývala otázkou udržitelnosti provozu Protialkoholní záchytné stanice Královéhradeckého kraje. S novelizací vyhlášky ministerstva zdravotnictví totiž hrozí, že na stanici nebude dostatečný počet lékařů.

4. 7. 2018

K 1. listopadu 2018 nabydou účinnosti dvě novely vyhlášek o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb a minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, které se dosud nijak nezaměřovaly na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby,“ uvedl Aleš Cabicar (TOP 09), náměstek hejtmana pro zdravotnictví. „Reálně hrozí, že na záchytné stanici nebude od listopadu dostatečný počet lékařů se specializovanou způsobilostí v klinických oborech, jak žádá novela vyhlášky. Ta kromě toho vyžaduje přítomnost takto specializovaného lékaře při přijetí a propuštění pacienta,“ doplnil náměstek Cabicar, podle kterého je v současnosti na záchytné stanici přítomen lékař nepřetržitě 24 hodin denně. Tito lékaři však nemají ve většině případů požadovanou specializovanou způsobilost. Tu nyní splňují pouze dva lékaři.

Královéhradecký kraj je jediný kraj ČR, kde je záchytná stanice mimo areál nemocnice. Nabízí se možnost záchytnou stanici přestěhovat do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Další možností je zabezpečit služby stanice skrze specializované lékaře fakultní nemocnice. Pokud by se ale záchytná stanice přemístila do jedné z krajských nemocnic, nebude umístěna v krajském městě.

Nezbývá nám, než vyvinout zákonodárnou iniciativu – tedy požádat ministerstvo zdravotnictví o zmírnění nároků na požadavky místní a časové dostupnosti specializovaného lékaře. Pokud nám nebude v tomto směru vyhověno, je docela možné, že krajskou záchytnou stanici v Hradci Králové budeme pro nedostatek kvalifikovaného personálu moci uzavřít,“ shrnuje náměstek Aleš Cabicar, který byl radou kraje pověřen k realizaci kroků vedoucích k zachování záchytné stanice.

Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje je příspěvkovou organizací zřízenou Královéhradecký krajem, která jako jediná v kraji zajišťuje zdravotní péči osobám intoxikovaným alkoholem a jinými omamnými a psychotropními látkami. V roce 2017 na základě vyšetření stanice přijala 1303 osob. Každému takto hospitalizovanému stanice účtuje 2 000 korun za jednu noc.

Dan Lechmann

Zdroj: Královéhradecký kraj

Štítky
Osobnosti: Aleš Cabicar
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme