Kraj vyhradil na stipendia téměř sedm milionů korun

Vedení Královéhradeckého kraje hledá způsob, jak zajistit dostatek nelékařského zdravotnického personálu ve svých nemocnicích. Kraj je připravený finančně podpořit nadační fondy pro studenty a studentky škol v oborech všeobecná sestra, dětská sestra a praktická sestra. Ti během studia získají finanční podporu výměnou za příslib, že po ukončení studia nastoupí do příslušné oblastní nemocnice.

7. 9. 2018

Města, ve kterých sídlí krajské nemocnice, postupně zřizují vlastní nadační fondy, které budou vypisovat stipendijní programy zaměřené na nelékařský zdravotnický personál. Stipendium je určeno na úhradu nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem na příslušné škole a jejím absolvování. Peníze na stipendia poskytne nadačním fondům krajská pokladna.

„Pro realizaci stipendijních programů je v kapitole odvětví zdravotnictví rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2018 alokováno téměř sedm milionů korun, přičemž je předpoklad, že tato částka bude rozdělena mezi nově vznikající nadační fondy a Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje,“ uvedl náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Student, který získá stipendium, nastoupí po ukončení studií do oblastní nemocnice, kde sídlí příslušný nadační fond. Žadatelem o stipendium ve školním/akademickém roce 2018–2019 musí být student absolventského ročníku vzdělávacího nebo studijního programu určeného k získání způsobilosti zdravotnického pracovníka k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti.

Pro potřeby nově zřizovaných nadačních fondů připravil odbor zdravotnictví vzorovou variantu stipendijního programu, a to včetně smluvní dokumentace.

„Konečná podoba stipendijních programů bude ponechaná na uvážení správních rad příslušných nadačních fondů, zda se nechají inspirovat zaslaným vzorem, anebo zda si vytvoří vlastní stipendijní program. Budeme intenzivně jednat s vedením jednotlivých měst, kde naše nemocnice sídlí, aby nadační fondy založila co nejdříve,“ dodává náměstek Cabicar.

Sylvie Velčovská

Zdroj: Královéhradecký kraj

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme