Chtěl bych vám podat jakýsi raport z aktuálního dění kolem investičních akcí, které v našem městě probíhají či probíhat teprve budou. Nejde pouze o akce, které jsou financovány samotným městem. Těmi ale začnu, aby v tom byl trochu pořádek. 

10. 11. 2021

O cyklostezce do Křivic jsem již psal, ta je už dokončená, je v používání veřejnosti a nebojím se říci, že na ní poslouchám pouze samou chválu. Další nepřehlédnutelnou stavební záležitostí je rekonstrukce a dostavba základní umělecké školy, která jde do finále, blíží se ke kolaudaci a předání do užívání. U této akce bych chtěl zmínit, že proběhla též docela hladce, za což bych rád poděkoval nejen stavební firmě Kerson, ale rozhodně zodpovědnému přístupu vedení školy, které po celou dobu se stavbou spolupracovalo. Jsem přesvědčen, že pro veřejnost proběhne ještě letos i den otevřených dveří, kde uvidí nové i opravené prostory a také exteriér. Ale v těchto dnech je situace kolem docela hektická, jelikož se budova nejen uklízí, ale stěhuje se vše, co z ní bylo přemístěno jinam, a navíc je potřeba zahájit nový školní rok a žáky se vším seznámit. Vedení školy by ji samozřejmě chtělo zájemcům představit kompletně připravenou v tom nejlepším světle.

Určitě je potřeba říci pár slov k velké investici v podobě podtlakové kanalizace v Petrovicích a Petrovičkách, která je investicí vodohospodářského svazku obcí Křivina. Stavba, jejíž ukončení bude v dubnu následujícího roku, probíhá časově i finančně dle harmonogramu. Pochopitelně s sebou přináší drobné technické změny, ale i otázky od místních obyvatel, co třeba bude následně s komunikací přes celou obec, kterou výkop narušil. Abych byl zcela upřímný, jasnou a definitivní odpověď teď hned nemám, budeme řešení s dopravními odborníky teprve konzultovat. Ale připouštím, že jistý oříšek to určitě je, ovšem to by měl chápat každý zúčastněný, v jaké finanční době se celá naše společnost nachází. Nejpodstatnější je, dle mého, konečný výsledek z celého projektu a jeho hmatatelný smysl pro životní prostředí a komfort obyvatel.

Samozřejmě nejen v Petrovicích máme nevalné komunikace poničené stavbou, zrovna takové máme chodníky po týnišťských Sítinách i ve Štěpánovsku, které prošly investicemi ČEZu v podobě ukládání vrchního vedení do země. V souvislosti s jejich opravou probíhají již nezbytné projekční práce. I tyto oblasti zřejmě budou muset proběhnout na etapy, a to logicky pouze z finančních důvodů. Musím říci, že takových případů chodníků i silnic tady máme více a jsem si toho vědom. V září jsem dělal ve spolupráci se Službami města, Odborem správy majetku a dopravním inženýrem seznam potřebných oprav a úprav parkovacích zón. Člověku se z toho, upřímně řečeno, točí hlava, když ví, s jakými omezenými finančními prostředky hospodaří. Určitě pro několik dalších let bude nutné s tímto, v rámci možností budoucích rozpočtů, kalkulovat a postupně dávat povrchy dohromady.

Asi nejvíce skloňovaným pojmem v našem městě je slovo podjezd. Na veřejném zasedání  zastupitelstva města jsem o zcela aktuální situaci informoval. Zásadní bohužel je, že investor stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 3. část“, kterým je státní organizace Správa železnic, vydal pokyn k přerušení postupu projekčních prací spojených s dokumentací ke stavebnímu povolení a týkajících se technického řešení mimoúrovňového křížení trati a železničního přejezdu na ulici TGM. Toto přerušení je dočasné. Odůvodňuje jej dodatečnými požadavky společnosti EKO-CONTAINER SERVICE, které jsou nad rámec vydaného územního rozhodnutí. Současně investor zadal projekční společnosti SUDOP Praha požadavek na vypracování technicko-ekonomické studie, která má řešit mimo způsobů odvodnění komunikací také posouzení varianty nadjezd. Můj vlastní závěr je prostý. Jsem docela smutný, že po pěti letech skutečně usilovné práce a stovkách hodin jednání po celé republice stojíme de facto zase na začátku. Nicméně cítím jako svoji povinnost se o naše místní top téma tímto reálným způsobem s vámi podělit. Nechci být skeptický a vůbec nechci nikoho vinit, i když se to každému po přečtení určitě hned nabídne. Chci věřit, že to pro potřebu a komfort obyvatel města nakonec dobře dopadne.

Chtěl bych vám do podzimních dní popřát co nejvíce zdraví a elánu.

Libor Koldinský

starosta města Týniště nad Orlicí

Zdroj: Týniště nad Orlicí

Štítky
Osobnosti: Libor Koldinský
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme