Koldinský: Sečteno, podtrženo

4. 8. 2022

Vážení spoluobčané,

jsou prázdniny, doba dovolených, je prostě léto, tak si nebudeme ničím kazit náladu. Samozřejmě jsem si vědom, že žijeme momentálně v nelehké a hektické době různých společenských krizí, covidových i energetických. To ale neznamená, že je nutné propadat negativnímu myšlení, které každému pouze škodí. Negativita je bohužel všude kolem nás, valí se na nás ze všech možných stran a má to na jedince opravdu neblahý vliv. Nekonečný mediální tok katastrofických informací i často dezinformací ekonomického, zdravotnického i válečného typu dává skutečně zabrat a přispívá k nebezpečnému rozdělování společnosti. Samozřejmě připouštím, že aktuální doba nějak zvlášť veselá není. 

Ve svém úvodníku se jako starosta města těmto velkým společenským tématům vyhnu, protože si nemyslím, že jsem ten osvícený jedinec, který by je měl veřejně komentovat. Abych pravdu řekl, už mě docela všichni ti přechytralí, kteří vše vědí, všude byli, ode všeho mají klíče a na vše znají řešení, pěkně lezou na nervy. Neznají totiž nic. Žádné hmatatelné výsledky pro obyvatele za nimi nejsou, jen bohapusté šíření líbivých a populistických řečí, aby se společnosti ukázali jako ti správní, ti jejich.

Chtěl bych naopak shrnout uplynulé volební období v našem městě a našich obcích především po stránce investiční a říci něco k následujícímu období. Jsou to reálné výsledky pro občany našeho města a obcí. Jsem jednoznačně přesvědčen, že se toho u nás bezesporu podařilo hodně. Opravdu to chválím. Výběr toho nejpodstatnějšího představuji již bez dalšího komentáře ve fotogalerii v obrazové příloze. Je samozřejmé, že se na vše dá nahlížet rozdílnou optikou, ale za sebe určitě tvrdím, že všechny věci vznikají po týmových poradách a s nejlepším zřetelem na budoucí výsledek.

Začátek volebního období ještě stále provázela konjunktura ekonomiky, proto jsme se nebáli investovat a vzít si i výhodný úvěr k posílení zdrojů a rozsahu stavební činnosti. Výsledky tohoto správného rozhodnutí jsou ostatně po městě i okolí soudnému člověku viditelné. Každý by též měl umět vnímat i celkové finanční možnosti města naší velikosti. Je samozřejmé, že vše na první pohled viditelné být ani nemůže, ovšem je to k bezproblémovému chodu města nezbytné. Jedná se o finanční prostředky plynoucí do činnosti příspěvkových organizací a jejich vybavení, rekonstrukce kotelen a regulace topných systémů, opravy střech, výměny oken a zateplení. Peníze v solidní míře putují do školství, sportu, kultury, a to častokrát i nad rámec povinností. Nemalé finance plynou do veřejného osvětlení, kde se výměnou za úsporné prvky snažíme šetřit elektrický proud. Tím jsem nakousl momentálně všude diskutované téma energií. Město jako celek je velký odběratel, proto je v aktuální situaci mít jejich spotřebu stále na zřeteli. Následující doba se projevuje jako jedna velká neznámá. Určitě ovšem dražší neznámá. Město ale musí fungovat dál. Mohu potvrdit, že žádná velká investice není rozjetá do takové míry, aby se nenechala optimalizovat. Myslím si, že teď po nějakou dobu pojedeme, jak se lidově říká „pianko“, a uvidí se, kam nás okolnosti budou směřovat. Nazval bych to údržbářským režimem. Rozhodně ale nepropadám skepsi, i když se kolem nás svět mění v jakési nové poměry s novými pravidly. Žít chceme a žít budeme a musíme dál. Současné okolnosti dávají najevo, že pravděpodobně více střídměji a šetrněji, ale nestrašme se katastrofickými scénáři, prosím, už nyní.

Každopádně bych se chtěl trochu zmínit o podzimních volbách a sobě. Považuji za slušnost starosty sdělit svým občanům mé budoucí kroky směřující ke komunálním volbám. Hodlám obhajovat pozici starosty města a v následujícím textu zkusím lidsky vysvětlit proč. Volby samotné potom ukáží, jak mě a moji práci vnímáte, jak jsem se jako člověk veřejnosti zapsal. Dosluhuji své první celé volební období, které mi do života přineslo nejen změnu pracovní, ale především velkou míru potřebnosti se sebevzdělávat. Pochopil jsem procesy, které jsou s řízením města nutné a nezbytné znát. Třeba s financemi jsem pracoval jako podnikatel již dříve, takže si myslím, že se v nich dokáži orientovat a rozhodovat kvalitně. Jednoduše, někdy zdravě zariskovat, jindy zase zatáhnout za pomyslnou brzdu. Vždyť je to skoro jako doma, akorát částka bude asi větší. Byl jsem po celou dobu, myslím, dost aktivní na svých sociálních sítích, kde o dění ve městě stále informuji a komunikuji s veřejností. Samozřejmě toto činím i osobně, kdy jsem ve své kanceláři přijal mnoho občanů, kteří přišli nějaká úskalí řešit přímo za mnou.

Obecné řeči, že mám logicky pokračovat, protože mám rozdělanou práci, tak ty si nechám od cesty. To je samozřejmost u této práce a je normální, že jeden připravuje a další dokončuje. Roli v tom hrají nejen finanční rozpočtové možnosti, ale i dlouhé procesní lhůty u dotací, projektování i různých povolení. Chtěl bych se zmínit o věcech konkrétních, u kterých stojím od prvopočátku, kde mám hodně znalostí a které bych skutečně rád dokončil. Jde o stavbu mimoúrovňového křížení železnice a vznik nové hasičské zbrojnice. Oboje město opravdu potřebuje a na oboje už opravdu dlouho čeká. Každá z těchto investic je v různém stádiu, ovšem mám-li být adresný, tak nadjezd se blíží do poslední fáze stavebního povolení a vláda tuto celou stavbu Praha – Choceň nechává mezi prioritami. Takže věřím, že sen se skutečně změní v realitu a za krátký čas se bude o současném železničním přejezdu u věže hovořit na úrovni vtipných příběhů a vzpomínek. I diskutovaného Lidlu se brzo dočkáme, začátek výstavby je na spadnutí a je již pouze v rukou investora.

Rád bych ještě zmínil svůj vztah k vodohospodářskému sdružení Křivina, kterému předsedám. Problematika kolem pitné i odpadní vody mě chytla a hodně baví. Jde o takový mix ekonomických a technických procesů, který mě hodně oslovil, který mi sedí, a stále se v něm učím novému. Nehledě na to, že funkčnost a spolehlivost celé této soustavy je potřebná denně pro nás všechny, což je i taková výzva. Výsledkem činnosti je pak třeba aktuálně nově dokončovaná a rozsahem velká podtlaková kanalizace v Petrovicích a Petrovičkách, na kterou jsem pyšný. Má moderní prvky použité poprvé v České republice, a stane se pro realizační firmy v mnohém ukázkovou.

Určitě bych chtěl zmínit ve svém textu takřka každodenní práci ve vztahu k příspěvkovým organizacím. V tomto místě se jednoznačně chci zmínit o našich Službách města. Já osobně je beru jako výborné vykonavatele všech možných prací pro příjemný život nás obyvatel. A vždy se zlobím, když se do těch lidí klavíruje. Nejen přímo ústně, ale často anonymně na sociálních sítích. Jsou to lidé jako my ostatní, stárnou, bývají nemocní i unavení. Ale jsou vidět, proto se do nich leckdo naváží. Věřte mi, že byste s nimi neměnili. Já, jako starosta, si jich za tu odvedenou rasárnu moc vážím, protože je za nimi čisté a úhledné město pro nás všechny obyvatele.

Výsledky činnosti všech příspěvkových organizací de facto konzumují občané prostřednictvím poskytovaných služeb. Ne všude se dílo daří na sto procent, ale myslím, že jsme společně s radou města dokázali nastalé nepatřičnosti narovnat. Zde bych chtěl poděkovat kolegovi místostarostovi Pavlu Nadrchalovi, se kterým jsem v častém kontaktu, kdy řešíme všemožné zapeklitosti s pozemky, lesním hospodářstvím, ale i ve školství a sportu. Někdy i „hasíme požár“, zatím ale naštěstí nic nelehlo popelem. Mé poděkování patří celému zastupitelskému sboru, všem příspěvkovým organizacím i celému týmu městského úřadu. Bez všech těchto lidí by se moje práce neobešla.

Snad se mi trochu podařily pouze v kostce shrnout uplynulé čtyři roky. Více vám přiblíží i obrazová fotogalerie, která vám představuje větší výsledky činnosti a kam všude plynuly finanční prostředky v posledních letech. Takto bych mohl pokračovat do aleluja, ale to myslím není nutné. Chtěl bych všem občanům říci, že ač se na nás žene bůhvíco, že to zvládnout musíme a taky to zvládneme. Finančně i lidsky. I když to určitě zabolí. Žijeme opravdu v krásném místě z hlediska přírody, dopravy, zdravotnictví, kultury, sportu i dalších volnočasových aktivit. To vše si musíme pro svůj život chránit, vážit si toho a zdokonalovat.

Nyní vám již popřeji léto v plném proudu, množství zážitků, zdraví i obyčejné lidské pohody.

 

Libor Koldinský (TOP 09)   

Starosta města Týniště nad Orlicí

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme