Koldinský: Držte si klobouky

Skutečně nejsem člověk, který záměrně šíří strach a obavy, jsem v základu pozitivní bytost, což mnoho z vás ví. Ovšem jsem především realista s vrozenou zodpovědností. Ať již ke zdraví, svěřenému majetku, potažmo tedy k nakládání s financemi. 

21. 7. 2020

Jako starosta si opravdu nemohu počínat ani jinak. Proto se nemohu smířit se zcela pro mě nepřijatelným rozpočtovým počínáním naší vlády, které má, ale především bude mít, nemilý důsledek v letech následujících. Přeci není možné žít jen na dluh, který navíc ani nesnižuji možným opatřením, ale naopak jej zvětšuji pouze pro své populistické sklony v obchodu s voličskou veřejností a s banálním odůvodněním, že za vším je koronavir. Za vším rozhodně ne, opravdu ne. Zdraví je pro mě to nejpodstatnější, tedy problémy kolem covid-19 v žádném případě nebagatelizuji, neviním vládu z prvotních opatření proti šíření viru, která byla v pořádku. Spíše cílím na systémové řešení a především na pravdivé informace, kterých se nám však pravidelně nedostávalo a dosud nedostává a na zcela zbytečné vyhazování peněz na předražené zakázky. Žádný jedinec si toto nemůže dovolit, protože by dlouho nemohl existovat. To si přece každý normálně smýšlející člověk, který hospodaří s běžným domácím rozpočtem, musí uvědomit. Nic není zadarmo, ale navíc ještě zadarmo z vypůjčeného na dluh? Strašná představa. Proto se mi zdá, a zde navážu na nadpis, že jedeme z kopce. Zatím si to ještě neuvědomujeme v plné míře, ale ty dopady na jedince jednoznačně musí přijít. Při představě, že se dosud nesáhlo na důchodovou reformu, raději ani neuvažovat. A to je pouze část ekonomických operací státu, ovšem pro ony jednotlivce důležitá. Znovu opakuji, nestraším, pouze rekapituluji a po svém komentuji rozhodnutí Poslanecké sněmovny k astronomickému, a s největší pravděpodobností ne konečnému, schodku státního rozpočtu, u kterého ani nebylo dáno řádně najevo, jak se s prostředky bude nakládat, do čeho poputují a jak se deficit bude sanovat. Dosud to není vůbec nikde vidět, jen slova o číslech, která mají tolik nul, že to nejde ani ukázat na displeji kalkulačky. I účetní Jan Ducháček v podání Vlasty Buriana ve slavné předválečné komedii by se rozhodně ohledně dluhu ohradil a zeptal: „Když je někdo důsledně nedůsledný, tak kdo to tam dá?“  Odpovím prozaicky, my všichni.

Když se z úvahy celospolečenské přenesu do hospodaření našeho města, tak my se skutečně nemůžeme chovat tak, jak je výše popsáno, to už by bylo město spravováno někým jiným a každopádně by nemělo žádnou šanci rozvoje. To samozřejmě nikdo z nás nechce dopustit. Samozřejmě bylo nutné již při počátku nouzového stavu zatáhnout za brzdu a začít šetřit ve stávajícím rozpočtu města, který prozatím má třicetiprocentní propad na příjmové straně. Některé akce však už tou dobou byly pod smlouvami a bylo a bude je nutné dokončit. Jednou z nich je již realizované parkoviště v sídlišti U Dubu. Další investicí, která je již po vysoutěžení zhotovitele a pod smlouvou je rekonstrukce a dostavba základní umělecké školy, která se začne realizovat v září a její dokončení bude v příštím roce. Město získalo napotřetí dotaci na cyklostezku do Křivic, jejíž výstavbu chce rozhodně v příštím roce provést. Financování je však způsobem ex post, tedy plnění ze strany poskytovatele dotace je po dokončení a převzetí stavby, takže je nutné nejprve stavbu uhradit z rozpočtu včetně neuznatelných nákladů, kterých též není zrovna málo a které nepokrývá dotace. Jsem přesvědčen, že si technicky s financemi poradíme, i kdybychom na stavbu cyklostezky sjednali krátkodobý úvěr a splatili jej obratem jednorázově prostředky získanými z dotace.

Rozpočet města Týniště nad Orlicí je z nedávné minulosti již splácením jednoho úvěru zatížen. Jedná se o úvěr na investiční akci Křižovatka Turkova – Mostecká, která byla dokončena v minulém roce. Vzhledem k očekávaným nižším příjmům ze sdílených daní je zastupitelstvo připraveno pracovat s realitou a nic nepodceňuje. Sledujeme vývoj na příjmové straně, činíme možná úsporná opatření a další vyhodnocení směřujeme k podzimnímu jednání zastupitelstva, kdy budeme rozhodovat na základě v té době aktuálních čísel.

Na úvod jsem řekl, že jsem pozitivní člověk, proto věřím, že si ve městě s financemi poradíme. Věřím proto, protože jsme jako zastupitelé zodpovědní. Ovšem stejně tak bych chtěl věřit zodpovědnosti k financím vládě. Tam to však u mě drhne, protože mám asi na zodpovědné chování přísnější metr.

Přeji vám pěkné prožití léta a mnoho dalších pozitivních zážitků.

Libor Koldinský

starosta města Týniště nad Orlicí

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme