Kdyby byly pravdivé všechny „přehlídky úspěchů“ mých kolegů, byl by v republice ráj

Rozhovor s Jiřím Olivou

22. 10. 2013

Byl jsi tři roky poslancem, více než rok místopředsedou Sněmovny, která předčasně ukončila svoji činnost. Proč kandiduješ znovu?
Kdybych rezignoval na politiku, jako mnozí slušní lidé kolem mne, pouze bych tím posílil staré matadory. Když nás bude rezignovat víc, stav se nikdy nezlepší. Osobně jsem velkým odpůrcem několikanásobného opakování mandátů, které vede k naprosté odtrženosti politiků od života. Faktem však je, že polovinu svého prvního období ve Sněmovně potřebuje člověk na adaptaci a poznání způsobů práce, kterými něco lze prosadit. Ve druhém období může tyto zkušenosti maximálně zúročit. Velmi bych si přál, aby třetí a další kandidatura již nebyla možná, stejně, jako u prezidenta, rektorů vysokých škol, děkanů fakult a podobně. Bohužel, prosadit tuto věc je nereálné. Ve světě to není obvyklé (jedinou výjimkou je Mexiko), a hlavně, jednalo by se o ústavní zákon, kde jsou ke schválení třeba 2/3 všech poslanců i senátorů. A tam je právě mnoho letitých harcovníků, kteří si přece rybník nevypustí.

Jak bys svoje působení ve Sněmovně zhodnotil?
Začátek nebyl jednoduchý, ale postupně jsem našel způsob, jak některé věci prosadit. Je nutno říci, že sám nezmůže poslanec prakticky nic. Zejména teď, před volbami, slyšíme a čteme, jak ten či onen poslanec udělal a zajistil to či ono. Jako populistická sebepropagace to může být i účinné, ale pravda je v 95 % případů jinde. Asi nejmarkantnějším případem je novela zákona o rozpočtovém určení daní, která přinesla zejména menším obcím a městům více peněz do rozpočtu. Někteří bývalí kolegové to prohlašují za svůj osobní úspěch. Pravda je taková, že novela byla návrhem celého poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, a pokud ji někdo dojednal a prosadil osobně, tak to byl „nenáviděný“ Miroslav Kalousek. Naprostá většina poslaneckých předloh je kolektivním dílem. Kdyby byly pravdivé všechny „přehlídky osobních úspěchů“ mých kolegů, byl by v republice ráj.

Poslanec však může některé věci iniciovat...
To samozřejmě ano. I v tom případě je však potřeba pomoci poslaneckého klubu a příslušného výboru. Takto jsem inicioval např. velká zjednodušení v zákoně o veterinární péči, nakládání s genetickým materiálem lesních dřevin, snížení poplatků za vynětí ze Zemědělského půdního fondu, které byly pro obce neúnosné, omezení rušení malých pošt ze strany České pošty a několik dalších věcí. To vše bylo nakonec schváleno. Problémy občanů menších obcí a měst nejsou jen „starostovské“, ale hlavně byrokratické a jsem rád, že zmíněné předlohy administrativu výrazně snížily.

Jaká jsou hlavní témata tvé další práce, pokud budeš zvolen?
Pokud taková možnost nastane, budu dále podporovat všechna opatření proti korupci. Stejně tak je důležité blokovat v předkládaných zákonech přemíru byrokracie, která otravuje celou společnost. V několika případech se mi to povedlo. Nadává se na EU, ale byrokracie je velmi často výplodem našich ministerských i dalších úředníků. Snížení jejich počtu je rovněž mojí prioritou. Chci iniciovat změnu v rozdělování státních dotací v lesním hospodářství. Současná úloha krajů způsobuje, že zdaleka ne celý objem prostředků vyčleněných státním rozpočtem se k vlastníkům lesů dostane. Zásadní věcí bude i nový lesní zákon, který dopadne na 180 tisíc vlastníků lesů a jeho současná podoba je, v porovnání s jinými vyspělými zeměmi, vůči vlastníkům velmi diskriminační. Pokud by se většina těchto věcí povedla, nebyl jsem zbytečný.

 Několikrát jsi uvedl, že právě boj proti korupci byl hlavním motivem tvého vstupu do politiky. Co se povedlo?
Klub TOP 09 byl v této věci dost aktivní, společně jsme prosadili např. zrušení anonymních akcií, snížení limitů u tzv. zakázek malého rozsahu a další protikorupční opatření. Bohužel, sociálnědemokratický senát nedávno snížení limitů zrušil pomocí zákonného opatření. Dokazuje to, jak to ČSSD s bojem proti korupci opravdu myslí. Velkou škodou je, že se nepodařilo projednat zákon o povinném zveřejňování všech smluv, který inicioval kolega Farský. Pokud budu mít tu možnost, jednoznačně napnu síly tímto směrem. Jsem rád, že se mi podařilo dosáhnout zrušení mnohonásobně předražených IT zakázek na Lesích ČR a šetření Policie ČR v této věci. Věřme, že bude objektivní a důsledné.

Podle televizních záběrů byla někdy účast poslanců na jednání hodně špatná. Proč?
To je pravda. Asi nejmarkantněji se to projevovalo na interpelacích, kdy bylo běžným jevem, že sněmovna nebyla usnášeníschopná. Klub TOP 09 v tomto směru patřil k nejdisciplinovanějším. Dokládá to i evidence účasti poslanců na hlasováních. I tady je však třeba říci, že ani tento ukazatel nevypovídá vše o kvalitě práce poslance.  Pokud jsou na poslance kladeny další povinnosti, které vyplývají např. z funkce ministra, vedení sněmovny apod., účast na hlasováních se musí logicky snížit.  Proto nelze procento účasti na hlasování brát jako jednoznačný ukazatel kvality práce poslance.

ptal se Aleš Cabicar
předseda krajské organizace TOP 09
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme