Kandidátka TOP 09 Královéhradeckého kraje pro parlamentní volby

10. 9. 2013

Výkonný výbor TOP 09 schválil kandidátní listinu Královéhradeckého kraje pro volby do Poslanecké sněmovny. Představujeme Vám osobnosti, které jsou zárukou pokračování a prosazování hodnot TOP 09, tedy Tradice, Odpovědnost a Prosperita. 

Kandidátka pro volby: 2013 poslanecká sněmovna

Kraj: Královéhradecký
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. MUDr. Leoš Heger

MUDr. Leoš Heger

65 let

lékař

Hradec Králové, TOP 09

65 lékař Hradec Králové TOP 09
2. Mgr. Josef Cogan

Mgr. Josef Cogan

40 let

právník, místopředseda rady MAS Brána do Českého ráje

Nová Paka, STAN

Josef Cogan se narodil 26. srpna1973 v Hořicích. Po studiu na Gymnáziu v Nové Pace absolvoval v roce 1999 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně pracoval v advokátní kanceláři jako advokátní koncipient. V letech 2002 až 2010 byl starostou města Nová Paka, které se pod jeho vedením stalo průkopníkem a vzorem transparentní veřejné správy a opakovaně též zvítězilo ve srovnávacím průzkumu Město pro byznys. Od roku 2006 je místopředsedou občanského sdružení MAS Brána do Českého ráje. Od roku 2007 je členem správní rady obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj. Taktéž od roku 2007 je členem vědecké rady veřejné výzkumné instituce s názvem Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. V roce 2008 absolvoval advokátní zkoušky. Od roku 2010 do roku 2013 byl poslancem Parlamentu ČR. Jako člen rozpočtového výboru se zaměřoval na působnost a financování obcí a měst, pracoval zejména na spravedlivějším rozpočtovém určení daní pro obce a na zvýšení pravomocí v oblasti hazardu pro obce. Nyní jako spoluautor zákona prosazuje veřejný Registr smluv.

26.8.1973                  

narozen v Hořicích

1986 - 1991

studium Gymnázia v Nové Pace

1992 - 1999

studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.

1996 -

člen výboru Karavany otužilců

1999 - 2002

advokátní koncipient v AK JUDr. Zuzana Kudynová

2002 - 2010

starosta města Nové Paky

2006 -

místopředseda rady MAS Brána do Českého ráje

2007 -

člen správní rady obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj

2007 -

člen vědecké rady veřejné výzkumné instituce s názvem Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i.

2008 -

absolvoval  advokátní zkoušky

2010 -2013

poslanec Parlamentu ČR

2010 -

zastupitel města Nová Paka a předseda Výboru pro rozvoj

 Je ženatý a má tři děti, syny Jana (10) a Ondru (8) a dceru Evu (1). Je aktivním sportovcem, dlouholetým držitelem mistrovské třídy v otužileckém plavaní. Jako sokol se věnuje zejména pořádání závodů pro mládež a činnosti rozhodčího. Mezi jeho další zájmy patří turistika všeho druhu a studium historie.

40 právník, místopředseda rady MAS Brána do Českého ráje Nová Paka STAN
3. doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.

61 let

vysokoškolský pedagog

Oucmanice, TOP 09

Celý svůj profesní život pracoval na různých úrovních lesního hospodářství a jako vysokoškolský pedagog. Poslední tři roky působil jako poslanec TOP09 za Královéhradecký kraj v Poslanecké sněmovně. Do svého zvolení místopředsedou Poslanecké sněmovny v roce 2012 byl předsedou Podvýboru pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství a členem Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí. Je místopředsedou krajského výboru TOP09 Královéhradeckého kraje. Za tři roky výkonu mandátu se podílel na přípravě 39 přijatých zákonů, ať už prací ve výborech nebo individuálně.

Svou profesí, vzděláním a dlouholetou praxí je lesník. Les prošel od píky, od lesníka na polesí až po řízení státního podniku Lesy ČR. Podnik z pověření Ministerstva zemědělství v roce 1992 založil a poté úspěšně řídil až do roku 2003, kdy se střetl s ministrem Palasem pro neuspokojení jeho korupčních požadavků. Po jeho odchodu zavládl v tomto subjektu stav neuspořádanosti, dodnes charakteristický častým střídáním vedení, diskuzemi o korupci, průhlednosti zakázek, podezřelých prodejů majetku a úrovní hospodaření. Již během praxe v lesnictví byl vyhledávaným pedagogem a působil na Lesnické fakultě ČZU v Praze, kde získal vědeckou hodnost docenta  v oboru lesnické ekonomiky a politiky a pracoval ve funkci vedoucího katedry lesní těžby.

Bydlí na malé vesnici a ve volném čase pomáhá manželce při práci na plantáži vánočních stromků. V minulosti se věnoval kultuře. Hrál na housle a léta působil jako koncertní mistr v Litomyšlském symfonickém orchestru.

61 vysokoškolský pedagog Oucmanice TOP 09
4. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

47 let

náměstek primátora města Hradec Králové, vysokoškolský pedagog

Hradec Králové, TOP 09

Narodil jsem se před 47 lety v Hradci Králové a tomuto krásnému městu zůstávám stále věrný. Pojí mě s ním spousty krásných vzpomínek na dětství, léta studií, i následný profesní život. V současnosti žiji se svou drahou manželkou a našimi třemi dětmi v bytě na Pražském Předměstí.

Za jednu ze svých nejdůležitějších životních etap považuji účast na revolučním dění v roce 1989. Tehdy jsem se jako člen Studentského stávkového výboru podílel na organizaci protestních demonstrací i jednáních s vládnoucí třídou. Od této doby si velmi vážím osoby Václava Havla a zejména jeho názoru, že žádný zákon, žádná ústava, ani žádný veřejný činitel nesmí stát nad obyčejnou spravedlností. Tento lidský přístup se snažím prosazovat ve všech veřejných i manažerských funkcích, které zastávám.

Od svého zvolení do Zastupitelstva města Hradce Králové v roce 2010 působím jako náměstek pro rozvoj města. Do této pozice jsem nastupoval s jasnou vizí, jak z Hradce Králové učinit lepší místo pro život. Za dobu mého působení na magistrátu se podařilo zprůhlednit systém zadávání veřejných zakázek a k finanční stabilitě města přispěla také vysoká úspěšnost při čerpání dotací z Evropské unie.

Svou kandidaturu do Poslanecké sněmovny chápu zejména jako příležitost pokračovat v prosazování slušné politiky na vyšší úrovni. Jsem přesvědčen, že slušnost, lidskost a pracovitost by měly být základní hodnoty každého veřejného činitele a jsem připraven jít příkladem.

Více informací o mé osobě, volebním programu i dosavadních pracovních výsledcích se dozvíte na www.VEDLICH.cz

47 náměstek primátora města Hradec Králové, vysokoškolský pedagog Hradec Králové TOP 09
5. Ing. Aleš Cabicar

Ing. Aleš Cabicar

47 let

jednatel společnosti

Náchod, TOP 09

Ing. Aleš Cabicar, 47 let, získal vzdělání na Vysoké škole ekonomické v Praze, v oboru Ekonomika zahraničního obchodu v roce 1988. V letech 1988 – 1990 působil v podniku Keramika a.s., kde zodpovídal za export brusiv do zemí Severní a jižní Evropy a zemí Střední a Latinské Ameriky. Své vzdělání doplnil na Institutu zahraničního obchodu jazykovou doložkou z Ruského jazyka. V letech 1990 – 1992 působil v jedné z prvních společných česko – amerických společností Connex a.s., kde vedl divizi specializující se na tradingové komoditní operace. Souběžně s tím spoluzaložil fy SIR Computers, dealera Apple Computer Inc., specializující se na dodávky kompletních DTP systémů. Od roku 1993 je spoluzakladatel a jednatelem fy CZECH AIRSHOW AGENCY, která organizuje jeden z nejvýznamnějších leteckých dní ve střední Evropě. Rovněž se firma angažuje v rekonstrukci památkových objektů v Janských Lazních a následně tyto objekty provozuje jako původní pensiony. Aleš Cabicar je čestným členem Svazu letců České Republiky. Bylo mu uděleno uznání Ministra Obrany ČR při vstupu ČR do NATO, čestné uznání Náčelníka Generálního štábu ČR za popularizaci armády ČR na veřejnosti. Jazyková vybavenost zahrnuje anglický, ruský a španělský jazyk. Ve svém volném čase se věnuje sportu jako je tenis, létání, jízda na motocyklu a lyžování. Do svých 42 let se aktivně v politice neangažoval, v roce 2009 se stal ustanovujícím členem politické strany TOP09 a místopředsedou Regionálního výboru TOP09 Náchod. V roce 2013 pak předsedou Regionálního výboru TOP 09 Náchod a následně v témže roce byl zvolen předsedou krajské organizace TOP 09 v Královéhradeckém kraji. Z prvního manželství má 18 letého syna a 16 letou dceru, se současnou partnerkou vychovává 2 dcery ve věku 6 a 9 let. 

47 jednatel společnosti Náchod TOP 09
6. PhDr. Michal Vávra 35 místostarosta města Vrchlabí Vrchlabí STAN
7. JUDr. Daniel Novotný, Ph.D. 36 advokát Jičín TOP 09
8. Zdeněk Krafka 55 starosta obce Pohoří Pohoří STAN
9. MUDr. Libor Seneta

MUDr. Libor Seneta

41 let

lékař záchranné služby

Dvůr Králové nad Labem, TOP 09

41 lékař záchranné služby Dvůr Králové nad Labem TOP 09
10. Mgr. Kateřina Jelínková 42 magistra farmacie Hradec Králové TOP 09
11. Ing. Miroslav Sazeček 57 neparazitující živnostník, člen Iniciativy za Živý venkov Strážné STAN
12. MUDr. Lenka Romanová 54 lékařka Náchod TOP 09
13. Mgr. Radek Zapletal 41 tajemník sdružení zaměstnavatelů Velký Vřešťov TOP 09
14. František Staněk, DiS.

František Staněk, DiS.

56 let

herec Klicperova divadla

Hradec Králové, TOP 09

František Staněk - co jsem vlastně zač:

Herec Klicperova divadla v Hradci Králové, absolvent Statní konzervatoře v Praze, je mi 56 let, ženatý, dvě dcery – dvojčata, která právě odmaturovala a shánějí si práci, manželka je malířka a ve svém domě na Novém Hradci Králové provozujeme malou domácí galerii s názvem Atelier Labyrint (viz www.atelierlabyrint.net). Hrál jsem v divadlech ve Zlíně, v Chebu, na Kladně a v Mladé Boleslavi, v Činoherním studiu v Ústí nad Labem i v Praze, tam i v Laterně Magice a v Divadle v Řeznické a v r. 93 jsem se i s rodinou vrátit zpět do Hradce, kde jsem znovu začínal tentokrát jako Mozart (Shaffer – Amadeus). V dalších rolích jste mně mohli vidět např. jako Derbaka Derbačoka v Nikolu Šuhajovi, jako „transku“ Gabrielle v muzikálu Ještěři, doktora Boukala v Petrolejových lampách, jako „politického podnikatele Vlastíka Kleina v Havlově Odcházení, doktora Kolenatého ve Věci Makropulos, ďábla v Donu Juanovi a Faustovi, nešikovného kouzelníka s motorovou pilou v Noci oživlých mrtvol, teď také jako Karla Poláčka i Péťu Bajzu v Bylo nás pět, policejního šéfa v Havlově Žebrácké opeře, Artura Millera v muzikálu Marilyn, šerifa Talbota v Sestupu Orfeově a nyní jako č. 14 na kandidátce TOP 09 do poslanecké sněmovny za Královéhradecký kraj.

V TOP 09 jsem místopředsedou místní organizace v Hradci Králové a Královéhradeckého regionu, vedu Krajskou komisi TOP 09 pro kulturu a media, pracuji také v Kulturní komisi města HK i v Komisi pro kulturu a památky Královéhradeckého kraje, které se starají o rozdělování peněz a financování kultury. Taky se, jako člověk, který pracuje v kultuře, stydímza ministry STAN (Besser, Hanáková), kteří sice s podporou TOP 09 prosadili i dobré věci, ale jinak se orientovali v kultuře jako slon v porcelánu. To už by se nemělo stát, protože právě Královéhradecký kraj  disponuje unikátní konfigurací kulturních, přírodních, historických a turisticky atraktivních destinací a akcí, jejichž potenciál je stále nedostatečně využitou příležitostí v českém i evropském měřítku. Ty mohou společným rozvojem významně přispívat nejen do obecních kas, ale i do rozpočtů všech místních podnikatelů, živnostníků a celého kraje.

Více na http://www.frantisekstanek.cz/vyznam-kultury-v-cechach/

56 herec Klicperova divadla Hradec Králové TOP 09
15. Libor Koldinský 48 jednatel společnosti Týniště nad Orlicí TOP 09
16. MUDr. Jindřich Macoun 73 praktický lékař v Sobotce Holín bezpp
17. Petr Vošoust

Petr Vošoust

42 let

živnostník

Hradec Králové, TOP 09

42 živnostník Hradec Králové TOP 09
18. Ing. Josef Merta 35 ředitel společnosti Náchod TOP 09
19. Ing. Jan Doubek, CSc. 64 ředitel akciové společnosti Vrchlabí TOP 09
20. Ing. Zdeněk Švorc 47 starosta obce Staré Hrady Staré Hrady TOP 09

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme