Jiří Oliva pro časopis Lesnická práce

Příčiny a možné dopady insolvence holdingu LESS

13. 11. 2012

V listopadovém vydání časopisu Lesnická práce byla zveřejněna anketa mezi významnými zástupci lesnicko-dřevařského sektoru k nedávnému vyhlášení konkurzu společnosti LESS.

V čem spatřujete hlavní příčiny insolvence holdingu LESS?

Tak, jako v jiných podobných případech, příčina není jen jedna, ale je to souběh faktorů. Svoji roli bezpochyby sehrála příliš dravá investiční politika a dlouhodobě vysoký podíl cizích zdrojů v rozvaze firmy. Finanční strategie tzv. „na ostří nože“ může fungovat do té doby, než se objeví další přitěžující vlivy. V tomto případě je to jistě obecně se zhoršující makroekonomická situace u nás i v Evropě a zejména pak obchodní politika Lesů ČR, kterou uplatňuje vůči svým partnerům, pokud je vůbec lze, vzhledem k charakteru Smlouvy o provádění lesnických činností a prodeji dříví, partnery nazvat.

Namísto toho, aby se nejsilnější článek celého lesnicko-dřevařského komplexu, kterým Lesy ČR bezpochyby jsou, snažil udržet stabilitu systému, přichází s praktikami, které situaci firem významně zhoršují, ať už se jedná o diskriminační podmínky smlouvy, nesmyslně vysoké sankce za formální nedostatky, nákladné bankovní garance, nemilosrdně kasírované jistoty, stanovené na maximální možnou zákonnou míru a zejména pak o ekonomicky zcela pochybnou metodu tzv. indexace cen, o které bylo mnoho napsáno, bohužel zcela bezvýsledně. Tento přístup připravuje většině firem podmínky na hranici přežití a pro firmy s velkým úvěrovým zatížením podmínky likvidační. Less &Forest k takovým firmám patřil a insolvence je logickým vyústěním.

 

Jaké hlavní dopady na lesnicko-dřevařský sektor lze v této souvislosti podle vašeho názoru očekávat? 

Pokud holding Less skutečně zmizí z lesnické podnikatelské sféry, bude to mít celou řadu negativních dopadů. Jednak bude mnoho firem postiženo tzv. dominovým efektem, protože nepřežijí nedobytné pohledávky vůči insolventovi. Totéž postihne několik tisíc živnostníků, provádějících subdodávky, z nichž mnozí lesní výrobu natrvalo opustí a tím zmizí podstatná část kvalifikované pracovní síly v lese. Pravděpodobně dojde k zásadní restrukturalizaci podnikatelské sféry a pole ovládnou firmy se silnými finančními skupinami v zádech a dělníky z Ukrajiny a Turecka. Může to přinést obecný úpadek kvalifikovaných lesnických profesí, jak ve sféře dělnické, tak THP.

Vlastníci silných nastoupivších firem však dlouho v těchto podmínkách dělat nebudou. Silné kapitálové zázemí přináší i silný politický vliv, kterým si zajistí i jiné podmínky a jiné ceny. Pád holdingu Less tak může být pro pana ředitele Sýkoru vítězstvím skutečně Pyrhovým.

doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
TOP 09 Královéhradecký kraj

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme