Jiří Oliva na ČT 24 k církevním restitucím

27. 11. 2012

Studio ČT24, 22.11.2012, 17:00, host Jiří Oliva, moderuje Daniel Takáč

 

Církevní restituce je téma u kterého zůstáváme. U telefonu je místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Oliva z TOP 09. Dobrý den.

Dobrý večer.

 

Tak jak hodnotíte rozhodnutí Václava Klause na jednu stranu nevetovat zákon o vyrovnání s církvemi, ale na druhou stranu s ním taky nesouhlasit, tedy přednést konkrétní výhrady a nepodepsat ten zákon?

Tak já se domnívám, že způsob, který pan prezident zvolil v přístupu k tomuto zákonu, se nechal očekávat, protože tím, že zákon ani nevetoval ani nepodepsal, vyslal signál, že se mu zákon nelíbí, stejně jako mnoha občanům, ale že nechce dále komplikovat situaci při řešení tohoto problému, který už je 20 let starý. Takže já jeho přístup naprosto chápu, na druhou stranu se domnívám, že v takové situaci by společnost očekávala od pana prezidenta spíše principiální stanoviska než stanoviska typu „chytrá horákyně“, to znamená ani nahá ani oblečená.

 

Dobře, pane místopředsedo, v takovém případě by to ale zřejmě, aniž bychom prezidentu chtěli vkládat jakékoli domněnky nebo pohnutky, znamenalo, že by ten zákon vetoval, s ohledem na ty výhrady, které uvedl.

Ty výhrady byly tak závažné, že pokud je on skutečně považuje za tak zásadní, za tak principiální, tak by to stanovisko odpovídalo spíš tomu, že by zákon vetoval, to je nepochybné.

 

Ale potom by tedy koalice měla opravdu velký problém.

Měla by velký problém, neprosadila by jeden ze svých programových cílů, cíl, který byl obsažen ve vládním prohlášení, a proto já jsem řekl v předcházejících větách, že já jeho přístup naprosto chápu, že nechce již dál řešení tohoto problému komplikovat.

 

Je ale standardní, aby začal platit tak zásadní zákon, se kterým ovšem nesouhlasí většina společnosti a není nad ním shoda napříč politickými stranami? 

Já myslím, že skutečnost, nebo data, ta procenta, která se uvádí, že s tím nesouhlasí většina společnosti, tak jsou trochu zkreslená. Ono v těch průzkumech veřejného mínění je podstatné to, že téměř polovina lidí nemá o tuto problematiku v podstatě žádný zájem, ta věc je nezajímá. Takže já bych zas to stanovisko tolik nedramatizoval. A skutečnost, že ten zákon zaručí, byť během poměrně dlouhé doby, odluku církví od státu, tak jsem přesvědčen, že většina občanů České republiky to nakonec bude kvitovat s povděkem.

 

Promiňte, ale zřejmě asi nepopřete, že ten způsob přijetí, nebo možná ten způsob protlačení toho zákona parlamentem i do budoucna zavdá argumenty odpůrcům toho řešení a možná taky argumenty ke zpochybňování legitimity tohoto řešení církevních restitucí.

Víte, já se domnívám, že to je tak složitý problém, že je velmi obtížné na něm najít nějakou výrazně většinovou shodu. A když se podíváme do minulé parlamentní praxe, tak mnoho zákonů, které byly obtížné byť třeba jenom v ekonomických pohledech, tak se prohlasovávalo tímto způsobem a ukázaly se potom jako životaschopné. Takže z toho bych nedělal žádný zásadní závěr.

 

Máte obavy z toho, že církevní restituce vrátí opět do stavu projednávání, tedy zpět, Ústavní soud? Sociální demokrati už avizovali, že podají ústavní stížnost. 

To, že opozice využije všech možností, se nechalo očekávat. Já si osobně myslím, že to projednávání bylo zcela v souladu s Jednacím řádem sněmovny…

Promiňte, pane místopředsedo, opozice ale neargumentuje pouze procedurálními záležitostmi. Argumentuje zcela věcně, například tím, že hrozí prolomení restituční hranice roku 48, argumentuje tím, že se vytváří víc skupin restituentů, že někteří restituenti tím zákonem jsou znevýhodněni. To jsou poměrně pádné faktografické argumenty, na některé z nichž by Ústavní soud mohl slyšet.

Samozřejmě. Co se týká prolomení restituční hranice roku 48, tak si myslím, že zákon tam na tuto věc v jednom ustanovení přímo pamatuje a toto prolomení vylučuje. Další věc, kterou lze zpochybnit, je třeba výše stanovení náhrad nebo to, že se tohoto procesu mohou účastnit církve, které vnikly později. To samozřejmě může být poměrně závažná námitka, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že není tady jenom katolická církev a Církev českobratrská, řekl bych několik těch tradičních církví. Těch církví je tuším 17 a tvorba tohoto zákona musela podléhat nějakému širokému konsensu v církevních kruzích.

 

Tak tolik místopředseda sněmovny z TOP 09 Jiří Oliva. Hezký večer.

 Na shledanou.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme