Jednotný informační systém nemocnic míří do druhé fáze realizace

Královéhradecký kraj uzavřel smlouvu na pořízení jednotného nemocničního informačního systému pro svá zdravotnická zařízení. Software dodá společnost ICZ. Kraj za něj zaplatí 36 milionů korun s DPH. Nový informační systém propojí všechny krajské nemocnice a zlepší přístup lékařů k informacím o pacientech.

2. 9. 2019

Královéhradecký kraj jako první z krajů zrealizoval pořízení jednotného nemocničního informačního systému, který zlepší vzájemnou komunikaci, zpracování a vyhodnocování dat krajských zdravotnických zařízení. Dodavatelem softwaru je společnost ICZ, se kterou jsme dnes uzavřeli smlouvu,“ informoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Smlouvu na pořízení nového softwaru podepsal hejtman Jiří Štěpán a Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ, a. s. Podpisu byl přítomen také Martin Porkert, obchodní ředitel společnosti ICZ, a náměstek hejtmana Aleš Cabicar.

Je to důležitý moment pro Královéhradecký kraj a jeho nemocnice. Povedlo se dokončit vleklé výběrové řízení, které trvalo dva roky. Věřím, že nákup nového softwaru přispěje k chodu našich nemocnic, zefektivní práci všech zaměstnanců a v neposlední řadě přispěje k lepším zdravotním službám pro pacienty,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Vedle pořízení nového softwaru kraj nakoupí pro své nemocnice nové servery a počítače. Na celý projekt hodlá vynaložit 98 milionů korun. Většinu těchto výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Administraci projektu řídí krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.

Druhou etapou projektu bude právě pořízení koncových zařízení. Za tímto účelem vznikne komise složená z IT odborníků jednotlivých nemocnic a zástupců krajského zdravotnického holdingu, kteří vyspecifikují, co bude předmětem dalšího výběrového řízení. Nejzazší termín realizace celého projektu jednotného nemocničního informačního systému je říjen 2022.

Nemocniční informační systém (NIS) je klíčový software, který má na starost mapování, evidování a uchovávání všech lékařských procesů – zpráv, výsledků a objednávek. Vedle NIS v nemocnicích fungují další systémy – např. laboratorní systém nebo systém na zpracování a rozesílání obrazové dokumentace, jako jsou výsledky rentgenu, CT, ultrazvuku, magnetické rezonance apod. Dále nemocnice využívají systémy pro řízení jednotlivých oblastí – stravovací systémy, řízení centrálních sálů, objednávkové systémy, ekonomický, personální systém apod.

Dan Lechmann

Zdroj: Královéhradecký kraj

Štítky
Osobnosti: Aleš Cabicar