Jakých překvapení se ještě dočkáme?

5. 12. 2011

Na zastupitelstvu Města Hradce Králové, které se konalo 29. 11. se mimo jiné jednalo i o zrušení etapizace výstavby nového fotbalového stadionu. Vystoupil zde i pan Vávra jako zástupce investora plánovaného sousedícího obchodního centra firmy ECE. Ve svém vystoupení k překvapení některých zastupitelů vysvětloval, že marketingovou smlouvu, která by zaručovala místnímu fotbalovému klubu po deset let příspěvek 17,5 milionu korun, firma ECE, oproti původním předpokladům, podmiňuje poskytnutím veškerých reklamních a marketingových ploch na novém stadionu po dobu trvání výše uvedené smlouvy.

Co to znamená? No nepochybně to, že firma bude za reklamu na stadionu inkasovat nemalé peníze a v podstatě odstřihne fotbalový klub od možnosti tyto plochy prodávat dalším případným sponzorům. Jinými slovy vyberou 30 a fotbalu dají 17,5. Tak to je altruizmus v podání společnosti ECE. Obrázek o jejích úmyslech si udělejte sami. Jen jsem zvědavý, jakých překvapení se ještě dočkáme.

Richard Nádvorník
radní města Hradec Králové za TOP 09