Jak v Bystrém zahanbili stát

3. 9. 2013

Druhého září jsem byl pozván na otevření úplně nové budovy v Bystrém u Dobrušky. Stavba začala sloužit jako v okolí chybějící mateřská školka pro 28 dětí, koncertní sál, místo pro vzdělávací činnost a v neposlední řadě i jako místo duchovního setkávání. Naprostým unikátem je, že byla postavena za peníze z veřejné sbírky a z darů od soukromých osob, s nulovým podílem státních prostředků.

Velmi mě potěšilo, že se našli dárci a mecenáši, díky nimž mohlo toto edukativní, kulturní a duchovní centrum vyrůst. Znovu jsem si uvědomil, že nezáleží na tom, jak schopní jsou lidé ve vládách státu, ale na tom, jací lidé jsou v obcích a městech. Duší celého projektu byl Mgr. Jan Grulich, ale s ním i celá řada místních občanů.

Školka v Bystrém u DobruškyMyslím, že Bysterští dali státu lekci z péče o kulturní i duchovní dědictví, protože stát a jeho úředníci by, jak jinak, neměli na podobný projekt peníze. A tak můžeme občanům Bystrého jen závidět, že mají takové lidi ve svém středu. Přeji jim, aby jejich elán vydržel a stánek sloužil dlouhá léta k duchovním, vzdělávacím i sociálním účelům, protože to, co především v naší společnosti chybí, je vzdělanost, etika a morálka. K jejich obnově tato stavba přispívá obrovským podílem. Kéž by byla inspirací pro mnoho dalších.

jiří Oliva
TOP 09 Královéhradeckého kraje