Integrovaný systém parkování v Hradci Králové

19. 3. 2012

Před několika dny se na zastupitele města Hradec Králové obrátil Přemysl Volek a ve svém otevřeném dopise kritizoval smlouvu mezi městem Hradec Králové a firmou ISP Hradec Králové, a.s. dříve známou pod názvem ATOL. Jedná se o smlouvu na provozování parkovacího systému, kterou uzavřelo minulé vedení města na třicet let s výše jmenovanou firmou. Tato smlouva byla podepsána bez výběrového řízení a město za její uzavření a za další dodatky k ní už dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokuty v celkové výši 1,7 milionu korun. V uvedeném dopise položil pan Volek zastupitelům města Hradec Králové několik otázek. Moje odpovědi na tyto otázky považuji za správné sdělit otevřeně i hradecké veřejnosti.

Považujete za důležité zjistit a uveřejnit konkrétní fyzické vlastníky společnosti ISP Hradec Králové, a.s., aby bylo možné vyloučit, že zde nefigurují někteří představitelé městské politiky či Městské policie?

Ano, přiznám se, že to je věc, která mi na systému parkování v Hradci Králové vadí nejvíce. Osobně mi nejde o to, kdo je v současnosti vlastníkem ISP Hradec Králové, a.s., ale o to, že jím není město Hradec Králové. Že je třeba mít fungující systém parkování, o tom není sporu. Podstatné ale je, kdo takovýto systém organizuje a kdo z něho má největší prospěch. Jsem přesvědčen, že jestliže máme ve městě některé dobře fungující městské firmy (např. Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.), byli bychom jako město schopni vlastnit a vést městskou firmu, která by systém parkování provozovala. Nejjednodušší způsob jak se stát vlastníkem ISP Hradec Králové, a.s. by byla dohoda o odkupu akcií. To však při současné situaci, kdy systém funguje a je samofinancovatelný, patrně nepřipadá v úvahu. Navíc by to bylo asi i značně drahé. Pochopitelně, proč by současní vlastníci s výhledem na dalších dvacet pět let klidného podnikání měli zabíjet slepičku, která snáší zlatá vajíčka.

Vzhledem k tomu, že město bude muset od ISP vykoupit všechna jimi vybudovaná parkovací místa, jste přesvědčen o tom, že existuje dostatečná a spolehlivá kontrola toků peněz ve společnosti ISP, zejména co se účelnosti a oprávněnosti vynaložených investic týká? Máte představu, za kolik budou stovky dalších parkovacích míst vybudovány?

To je další velký problém této smlouvy. Město nemá žádnou možnost, která by vyplývala ze smlouvy, jak přinutit současného provozovatele k tomu, aby slibovanou výstavbu provedl na začátku smluvního vztahu. Pak by byla jistá šance, že v průběhu let se cena investic z nějaké části zaplatí vlastním provozem. V současnosti je to ale tak, že provozovateli parkovacího systému postačí, když rok nebo dva před ukončením stávající smlouvy provede slíbenou výstavbu a město bude nuceno po ukončení smlouvy odkoupit tyto investice. Jinými slovy, třicet let budou občané v Hradci Králové platit za parkování a provozovatel bude užívat výnosy podle svého uvážení bez možnosti města usměrnit tok těchto finančních prostředků. V závěru si budeme muset odkoupit investice prakticky za cenu nákladů, které ovšem nejsme schopni nijak ovlivnit. Do jakých dimenzí se uvedené náklady na výstavbu dostanou, si netroufám odhadovat.

Myslíte si, že současná činnost Městské policie je v souladu s jejím posláním? Myslíte si, že je v pořádku takové prolínání veřejných služeb a bezplatného využívání veřejného majetku k maximalizaci soukromých zisků, jakého jsme realizací smlouvy s ISP v našem městě dosáhli? (Policie bere platby za „zvýšenou kontrolu“ parkování, naopak ISP ve svém účetnictví uvádí příjmy za odtah a za „botičky“).

To už se v novém pojetí spolupráce ISP Hradec Králové, a.s. a městské policie poněkud změnilo a právě toto je záležitost, o které se v současnosti s provozovatelem parkovacího systému může dále jednat. V kontextu s výše uvedenými okolnostmi to, alespoň pro mne, není tak zásadním problémem. Chápu ovšem, že mnohým hradeckým spoluobčanů to velmi vadí.

Myslíte si, že aktuálně zavedené změny v systému parkování jsou dostatečným řešením problému? Myslíte si, že tyto změny uspokojí Vaše voliče? Proč nedošlo k nějakému opravdovému posunu v řešení kauzy ISP nebo alespoň k nějakému veřejně srozumitelnému pokusu o něj? Plánujete se k otázce ISP v tomto volebním období ještě vrátit? Pokud ano, tak co v tom chcete podniknout?

Ke kauze ISP Hradec Králové, a.s. se patrně budou stále dokola vracet všichni hradečtí občané po dobu trvání této smlouvy. Bude vděčným tématem diskusí o tom, co by se dalo či co by se mělo udělat. Změny, kterých se podařilo docílit, měly v určitém ohledu svůj pozitivní význam. Ukázalo se, že je možné dělat úpravy tarifů a že se systém dá vyladit tak, aby v jistém smyslu občany tolik nebolel a přesto generoval finanční prostředky. Pro voliče to ale patrně bude stejně málo. Jako zastupitele města Hradec Králové mě to ovšem utvrzuje názoru, že s několika zaměstnanci a při dobré organizaci a spolupráci s městskou policií by mohlo město v pohodě tento systém provozovat samo. A proč nedošlo k opravdovému posunu? No na to by se přeci musela najít vůle obou smluvních stran a s tím zatím víc nenaděláme.

Považujete další trvání smlouvy se společností ISP vzhledem k její protiprávnosti i vzhledem k dalším ekonomickým okolnostem a společenským dopadům jako únosné? Myslíte, že by momentální zrušení smlouvy bylo pro město ekonomicky výhodné, či naopak nevýhodné?

Jestli je smlouva protiprávní, si netroufám posuzovat. Nejsem právník. Že se dotýká všech občanů Hradce Králové, je nesporné. Vypovězení smlouvy se současným provozovatelem parkovacího systému by z krátkodobého hlediska mělo na rozpočet města jistě negativní dopad z hlediska náhrad za vložené investice. Dlouhodobě by to ale bylo nesporně výhodnější a to jak pro magistrát, tak pro občany. Osobně vidím jeden způsob jak legálně omezit dopad smlouvy s ISP Hradec Králové, a.s. na hradecké občany či vytvořit tlak na ukončení této smlouvy „na věčné časy“. Zastupitelstvo má možnost omezit tento parkovací systém v jeho rozsahu. Například na Parkovací dům Katschnerka a přilehlé dvě nebo tři ulice. V takovém případě by samofinancovatelnost celého systému dostala značné trhliny a odkup společnosti či ukončení smlouvy by bylo patrně jednodušší. Na to by ovšem muselo najít odvahu 19 hradeckých zastupitelů.

Richard Nádvorník
radní města Hradec Králové za TOP 09